Adrianna Filiks


Trener | Coach | Konsultant

Szkoliła, doradzała m. in dla:


Agora, MTV Networks Polska, TVN, Grupa ITI, Polskie Radio, TVP, Murator, LexisNexis; Zakłady Azotowe Puławy, Lotos, PGNiG, Orlen, Polskie LNG, MS Gas, Acatel Lucent Technologies, Wamtechnik, Passus, Pentacomp, TP, Contact Point, Call Center Poland, NewDirect; Husar hbi, Boehringer Ingelheim, Geotech, Bureau, HELIKON, PKO TFI, ING Commercial Finance, BRE Bank, Raport SA, SITEL, INTRUM Justitia, MGB Metro Group Buying, The Outlet Company, Pepsico, Carrefour, Jeronimo Martins Dystrybucja, Zibi, Euro AGD, Topex, WSiP, MAC Edukacja, General Motors Manufacturing Poland, Volvo Auto Polska; Animex, Marwit, Victaulic, Frauenthal Automotive, Jabil Global Services Poland, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Pakmar, De Heus, Rolls Royce, Iglotech, Universal Leaf Tobacco Poland, Gillette, Colgate Palmolive, Pegasus Group; Starwood, Orbis, LOT, KLM, Polish AirPorts, Ulimate Fashion, BIG Star, Solar,Work Express, Energa; MPiPS, CRZL, PARP, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MSWiA, ARiMR, Narodowe Centrum Kultury, Urzędy Miasta oraz Urzędy Gminy i Urzędy Pracy

Wiedza i kompetencje


  • Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Dyrektora Personalnego w Zibi oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. odpowiedzialna za całość polityki personalnej.
  • 10 letnie doświadczenie dydaktyczne – trener, wykładowca min z tematów: Motywowanie, Strategiczne ZZL, Przywództwo, Budowanie efektywnych zespołów, Rekrutacja i selekcja, Zarządzanie szkoleniami, Zarządzanie zmianą.
  • Wykładowca Akademia Leona Koźmińskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Ludźmi, MBA dla HR; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oraz w Bydgoszczy, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Podyplomowym Studium Psychologii Zarządzania, Podyplomowym Studium Akademii Trenera Biznesu oraz opiekun merytoryczny i wykładowca na MBA HR.
  • Nagrody i wyróżnienia: Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii „Styl i wizerunek HR”; zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000; zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi; uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002

Specjalizacja

  • Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. Specjalizacja w programach podnoszących skuteczność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu analizy strategicznej, strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL: badanie efektów i kosztów pracy, opisy stanowisk, diagnoza potencjału pracowników, zespołów i organizacji. Współpraca przy projektach komercyjnych i EFS. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w Projekcie Inwestycja w Kadry.
  • Specjalizuje się w obszarze zarządzania zmianą, zarządzania wiekiem, zarządzania szkoleniami /diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych/, w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych
  • Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (w tym: znajomość specyfiki rynku pracy, aktywizacja osób zagrożonych utratą pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwoju ich kompetencji). Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Udział w opracowywaniu pierwszego polskiego „Podręcznika dla Liderów Klubów Pracy”