Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Orientacja
na klienta

Cele szkolenia

Podczas szkolenia „Orientacja na klienta” uczestnicy otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu budowania postawy proklienckiej oraz doskonalenia jakości obsługi klienta. Wśród Uczestników wzrośnie poziom zaangażowania w sprawy „klientów wewnętrznych”, czyli współpracowników. Uczestnicy będą także pracowali nas zmianą nastawienia, poznają sposoby pracy tak, aby zwiększyć satysfakcję klienta wewnętrznego. Zrozumieją jak proces dbania o klienta wewnętrznego wpływa na efektywność pracy własnej i zespołu. Nauczą się, jak mówić, żeby być zrozumianym przez każdego. Wypracują asertywna postawę i umiejętność zarządzania emocjami w konflikcie i trudnych sytuacjach.


Korzyści dla uczestnika

 • è Wzbudzenie postawy proklienckiej – orientacji na klienta
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności prowadzenia rozmów w klientami wewnętrznymi
 • Zamiana działań intuicyjnych na działanie w pełni świadome i kontrolowane
 • Wzmocnienie pozytywnych relacji i dobrej współpracy
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Korzyści dla organizacji

 • Wysoki poziom jakości obsługi klienta wewnętrznego
 • Większa satysfakcja i zadowolenie pracowników
 • Wzbudzenie proaktywnej postawy we współpracy pomiędzy pracownikami
 • Budowanie wizerunku organizacji

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy przeanalizują cały proces obsługi klienta wewnętrznego – rozumienie i identyfikacja potrzeb, zasady komunikacji, które wpływają na satysfakcję, załatwianie spraw od początku do końca, efektywne planowanie i bieżące informowanie o statusie nawet w sytuacjach trudnych, unikanie “spychologii”, dotrzymywanie zobowiązań, transparentność procesów, rola komunikacji (udzielanie wyjaśnień) we współpracy z innymi. Metody szkoleniowe to: analiza przypadków, odgrywanie ról, scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje, testy. Główny nacisk zostanie położony na zebranie obecnej sytuacji związanej ze standardami jakości obsługi klienta, analizą procesów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań oraz symulowanie rozmów z klientami na forum, w parach, z pełną analizą i feedbackiem.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: