Szkolenia Zarządzanie zespołem

Autorytet i charyzma lidera w trudnych czasach

Cele szkolenia

Głównym zadaniem szkolenia „Autorytet i charyzma lidera w trudnych czasach” jest udoskonalenie wykorzystywanego warsztatu komunikacyjnego Uczestników poprzez: rozumienie jak działają efektywni przywódcy w kontekście wywierania wpływu na innych oraz uświadomienie roli zaufania i autorytetu, jako kluczowego czynnika wpływania na skuteczne przekonywanie ludzi do własnych pomysłów, celów czy inicjatyw. Ważnym aspektem będzie budowa autorytetu w oparciu o działania w kilku obszarach: relacje z podwładnymi, wiarygodność, kompetencje, inspiracje oraz trudne sytuacje menedżerskie. Zwrócimy również uwagę na poznanie poziomów komunikacji i uzyskanie świadomości, na których poziomach należy wywierać wpływ na innych, tak by być efektywnym w swoich działaniach. Podczas warsztatu podejmiemy także temat budowania autorytetu w oparciu o działania w kilku obszarach: relacje z podwładnymi, wiarygodność, kompetencje, inspiracje oraz trudne sytuacje menedżerskie.


Korzyści dla uczestnika

 • Zdefiniowanie, co buduje autorytet i wpływa na wizerunek
 • Uświadomienie, jaka jest rola menedżera w budowaniu wizerunku firmy
 • Przemyślenie swoich mocnych stron, które wpływają na ich postrzeganie
 • Przeanalizowanie mocnych stron i misji firmy, by znaleźć kluczowe tematy wpływające na wizerunek wśród Klientów i pracowników
 • Zastanowienie się i przećwiczenie działań, które budują wizerunek na co dzień
 • Zdefiniowanie kluczowych sytuacji z Klientami i możliwości wpływania na wizerunek firmy
 • Określenie sytuacji w pracy z szefami i pracownikami, które wpływają na wizerunek firmy i osobisty i wypracują zachowania budujące merytoryczny, pozytywny odbiór
 • Zdefiniowanie sytuacji z przełożonymi i właściwe reakcje i zachowania, które wpływają na ich postrzeganie
 • Uświadomienie sobie jak ważna jest informacja zwrotna o własnych działaniach i reakcjach, by kształtować swoje postrzeganie

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury Leadership
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa wizerunku organizacji
 • Wzrost efektywności i produktywności pracy menedżerów

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z budowaniem autorytetu i wpływaniem na innych (umiejętność). W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: