KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar:
Planowanie rozwoju
70/20/10

"Sukces w zarządzaniu mierzony jest liczbą i poziomem osiąganych celów oraz umiejętnością wykorzystywania posiadanych i dostępnych zasobów" - Peter Drucker

Model 70:20:10 został stworzony w połowie lat 90-tych na podstawie badań i doświadczeń Morgana McCalla, Roberta Eichingera i Michaela Lombardo. Jako pierwsi koncepcję 70/20/10 przedstawili w 1996 roku Michael M. Lombardo i Robert W. Eichinger w książce „The Career Architect Development Planner”. Ich badania i praktyczne doświadczenia potwierdziły tezę, że dorośli najszybciej uczą się w praktyce, a takżę np. od współpracowników w miejscu pracy, przełożonych, liderów, czy też mentora, jak również otrzymując nowe zadania.

Model 70/20/10 jest stosowany m.in. przez Google, a także wiele innych znanych marek, jednoznacznie kojarzących się z odniesionym sukcesem. Pokazuje, że łączenie nieformalnych i formalnych metod uczenia się bywa kluczowym elementem rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Zgodnie z modelem Planowania Rozwoju 70/20/10 okazuje się, że dorośli uczą się w:

 • 70% – przez doświadczenie i praktykę (nauka nieformalna), delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie odpowiedzialności na danym stanowisku pracy, udział w zespołach zadaniowych oraz projektach.
 • 20% – od osób trzecich – głównie ludzi, z którymi współpracują (poprzez coaching, feedback, rozmowy, feedback z diagnozą - naukę nieformalną), systematyczne spotkania z pracownikami, przekazywanie informacji zwrotnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów.
 • 10% – poprzez szkolenia i kursy, wykłady, czytanie (nauka formalna), udział w różnych formach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; Dzięki nim pracownik nabywa wiedzę i nowe kompetencje, które trudno wykształcić jedynie poprzez realizację zadań na danym stanowisku lub wsparcie przełożonego.

Zintegrowany program rozwoju


Indywidualny spersonalizowany

 • Diagnoza, autorefleksja lub feedback
 • Manual rozwoju kompetencji
 • Opracowanie planu w oparciu o manual i własne propozycje
 • Wsparcie przełożonego i HRBP w opracowaniu planu, i rozwoju środowiska pracy np. poprzez feedback, nowe zadania
 • Regularne spotkania z menedżerem

Indywidualny wystandaryzowany

 • Coaching zewnętrzny
 • Zadania wdrożeniowe po warsztatach – indywidualny feedback
 • Mentoring

Grupowy

 • Warsztaty tematyczne
 • Webinary/ szkolenia online
 • Action learning
 • Gry symulacyjne
 • Ocena 360 i feedback
 • IPR na przyszłość
 • Peer to Peer Learning
 • Dialogue Circle

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu,
a skontaktujemy się z Tobą!


  Przykładowe produkty z kategorii Akademia Rozwoju