KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar:
Planowanie rozwoju
70/20/10

"Sukces w zarządzaniu mierzony jest liczbą i poziomem osiąganych celów oraz umiejętnością wykorzystywania posiadanych i dostępnych zasobów" - Peter Drucker


Model 70:20:10 został stworzony w połowie lat 90-tych na podstawie badań i doświadczeń Morgana McCalla, Roberta Eichingera i Michaela Lombardo. Jako pierwsi koncepcję 70/20/10 przedstawili w 1996 roku Michael M. Lombardo i Robert W. Eichinger w książce „The Career Architect Development Planner”. Ich badania i praktyczne doświadczenia potwierdziły tezę, że dorośli najszybciej uczą się w praktyce, a takżę np. od współpracowników w miejscu pracy, przełożonych, liderów, czy też mentora, jak również otrzymując nowe zadania.

Model 70/20/10 jest stosowany m.in. przez Google, a także wiele innych znanych marek, jednoznacznie kojarzących się z odniesionym sukcesem. Pokazuje, że łączenie nieformalnych i formalnych metod uczenia się bywa kluczowym elementem rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.Zgodnie z modelem Planowania Rozwoju 70/20/10 okazuje się, że dorośli uczą się w:

  • 70% – przez doświadczenie i praktykę (nauka nieformalna), delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie odpowiedzialności na danym stanowisku pracy, udział w zespołach zadaniowych oraz projektach.
  • 20% – od osób trzecich – głównie ludzi, z którymi współpracują (poprzez coaching, feedback, rozmowy, feedback z diagnozą - naukę nieformalną), systematyczne spotkania z pracownikami, przekazywanie informacji zwrotnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów.
  • 10% – poprzez szkolenia i kursy, wykłady, czytanie (nauka formalna), udział w różnych formach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; Dzięki nim pracownik nabywa wiedzę i nowe kompetencje, które trudno wykształcić jedynie poprzez realizację zadań na danym stanowisku lub wsparcie przełożonego.

Zintegrowany program rozwojuChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu,
a skontaktujemy się z Tobą!


    Przykładowe produkty z kategorii Akademia Rozwoju