SZKOLENIA:
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ


Zarządzanie organizacją, aby było skuteczne i efektywne musi być usystematyzowane. Każda organizacja powinna dążyć do realizowania swojej misji, wizji i strategii. Kluczowym aspektem jest osiąganie pożądanych wyników biznesowych, przy optymalizacji zasobów. General Management to organizacja jako całość, zarówno jako zadania strategiczne, kształtowanie struktur organizacyjnych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Według nowego modelu to także aspekt przywództwa i budowania kultury organizacyjnej.

W ramach autorskich programów realizujemy szkolenia m.in. zarządzania przez cele, zarządzania kryzysowego, świadomości biznesowej, budowania wysokoefektywnych zespołów czy strategii marketingowych.

Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru zarządzania organizacją