Zarządzanie organizacją SZKOLENIA:
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ


Zarządzanie organizacją, aby było skuteczne i efektywne musi być usystematyzowane. Każda organizacja powinna dążyć do realizowania swojej misji, wizji i strategii. Kluczowym aspektem jest osiąganie pożądanych wyników biznesowych, przy optymalizacji zasobów. General Management to organizacja jako całość, zarówno jako zadania strategiczne, kształtowanie struktur organizacyjnych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Według nowego modelu to także aspekt przywództwa i budowania kultury organizacyjnej.

W ramach autorskich programów realizujemy szkolenia m.in. zarządzania przez cele, zarządzania kryzysowego, świadomości biznesowej, budowania wysokoefektywnych zespołów czy strategii marketingowych.

Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru zarządzania organizacją


W Certes skutecznie uczymy, czym jest nowoczesne przywództwo i jak budować kulturę organizacyjną w firmie. W naszych szkoleniach uczestniczą menedżerowie i kierownicy, niezależnie od tego, czy chcą rozwijać małe przedsiębiorstwo na początku swojej drogi, czy nadzorują ważne działy w odnoszącej sukcesy korporacji.

Jeżeli zarządzanie organizacją ma przynosić efekty w postaci rozwoju firmy, musi być usystematyzowane. Dążenie do wizji organizacji, jej założeń i misji będzie łatwiejsze, jeśli na stanowisku menedżera znajdzie się osoba przygotowana do myślenia strategicznego, umiejąca sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi i mająca duże umiejętności organizacyjne.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z zarządzania organizacją?

Nie każdy rodzi się z naturalnymi predyspozycjami do zarządzania organizacją. Jednakże każda osoba, która wykazuje chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji, lubi się rozwijać i jest gotowa na przyjęcie nowych wyzwań, może stać się skutecznym menedżerem.

Szkolenie z zarządzania organizacją przygotowaliśmy z myślą o:

 • szefach i właścicielach firm, którzy chcą tworzyć lub rozwijać zespoły,
 • osobach, które mają za sobą różnorodne szkolenia menedżerskie, ale czują głód wiedzy i chcą poszerzyć swoje wiadomości, np. o sprawnej komunikacji czy zarządzaniu talentami,
 • pracownikach wyższego szczebla, którzy chcą pracować nad sobą, nad swoimi reakcjami na ludzkie zachowania, czują potrzebę zmniejszenia swojego stresu,
 • doświadczonych menedżerach, którzy chcą zmienić model zarządzania organizacją i poprawić wyniki firmy,
 • kierownikach zespołów, osobach zajmujących się rekrutacją i wszystkich członkach kadry kierowniczej, którym zależy na poprawie komunikacji.

Jakie korzyści przynoszą szkolenia z zarządzania organizacją?

Chcąc być skutecznym i cenionym menedżerem, należy łączyć umiejętności planowania, kontrolowania, ale także motywacji, rozmowy i wywierania wpływu na pracowników.

W tej pracy liczy się nie tylko dar przyciągania ludzi kreatywnych i pracowitych, ale także znajomość narzędzi komunikacyjnych i zasad, jakie obowiązują w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Podczas szkoleń z zarządzania organizacją, doświadczeni trenerzy, którzy pracowali z bardzo różnorodnymi zespołami, dzielą się swoją wiedzą: w formie wykładów, ale także praktycznych przykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Korzyści wyniesione z profesjonalnego szkolenia z zarządzania organizacją to między innymi:

 • poznanie różnorodności pracowników, z którymi można zetknąć się w pracy menedżera,
 • nauka rozpoznawania zachowań ludzkich i dostosowywania rozmowy do ich stylu,
 • poznanie różnorodnych technik zarządzania zespołem i indywidualnego podejścia do członków zespołu,
 • poznanie konkretnych narzędzi oraz metod pracy z pracownikiem,
 • lepsze rozumienie organizacji, zrozumienie swojej roli i zadań, niezależnie od szczebla zarządzania,
 • doskonała znajomość zasad i technik, które wpływają na skuteczność zarządzania,
 • umiejętność projektowania nowoczesnej organizacji.

Jakie obszary poruszane są na szkoleniach z zarządzania?

Tematyka zarządzania organizacją jest bardzo szeroka. Opracowaliśmy kompleksowe programy szkoleń, które obejmują:

Szkolenie z zarządzania organizacją jest interdyscyplinarne. Oznacza to, że przekazujemy sposób widzenia, który opisuje organizację jako system naczyń połączonych. Uczymy na przykładach, z którymi mieli do czynienia doświadczeni trenerzy. Są one zaczerpnięte z życia rzeczywistych organizacji, w których pojawiły się problemy i zostały rozwiązane.

Kursy łączą wykłady z dyskusją, dzięki czemu możemy pokazać różne schematy myślowe, zmuszamy do szukania ciekawych rozwiązań i uczymy właściwych reakcji na sytuacje zastane w organizacji. Szkolenia realizujemy w tradycyjnej formie stacjonarnej na terenie Warszawy oraz w formacie online.