SZKOLENIA:
PRAWO


Znajomość zarówno przepisów prawa pracy jak i dokumentów z tym związanych, jest niezbędna dla każdego świadomego pracodawcy. Zapraszamy do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy wszystkich, którzy na co dzień zajmują się obsługą kadrową w organizacjach. Warsztaty pozwolą poszerzyć wiedzę niezbędną m.in. do sporządzania i zawierania umów o pracę, do rozliczania czasu pracy czy informacji o świadczeniach socjalnych i urlopowych. Szkolenia, które poniżej prezentujemy pomogą także zrozumieć aspekty mobbingu i nierównego traktowania w miejscu pracy, tak by móc temu przeciwdziałać. Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami prawnymi: Prawo pracy dla menedżera, Mobbing i nierówne traktowanie, Kodeks postępowania administracyjnego praz Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy również do zdobycia najbardziej aktualnej wiedzy z prawa zamówień publicznych dedykowane osobom, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, którzy odpowiadają za wykonanie udzielonych zamówień publicznych lub pracownicy działów zamówień, komisji oraz osoby zainteresowane z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy.

Trenerzy, którzy realizują szkolenia to eksperci z dużym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i trenerskim.

Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru prawnego