Szkolenia: obsługa Klienta


Obsługa skarg, roszczeń, zażaleń i reklamacji

Cele szkolenia


Skargi, reklamacje, roszczenia klienckie – to trudne sytuacje, z którymi żaden pracownik działu obsługi klienta nie lubi mieć do czynienia. Jednocześnie każdy z nich ma z tymi sytuacjami na co dzień do czynienia. Klient, który dzwoni lub przychodzi ze skargą, reklamacją bywa często zdenerwowany, poirytowany czy sfrustrowany. Te negatywne emocje niejednokrotnie znajdują ujście właśnie podczas rozmowy z pracownikami działu obsługi. Często bywa też, że w związku z zasadami panującymi w firmie, pracownik nie może rozwiązać zgłaszanego problemu „po myśli” klienta. Generalnym celem tych warsztatów szkoleniowych jest takie załatwienia skarg, reklamacji, roszczeń klienta, aby zadbać o interes firmy i jednocześnie utrzymać dobre relacje z klientem.


Korzyści dla uczestnika


 • Wzmocnienie kompetencji (wiedza, umiejętność, postawa) w zakresie radzenia sobie z reklamacjami, skargami, roszczeniami, składanymi przez klientów, z zadbaniem o relacje z klientami i jednocześnie interes firmy. Wypracowanie i trening algorytmów takich rozmów, wzmocnionych o techniki negocjacyjne
 • Poznanie dobrych praktyk z innych organizacji w tym zakresie, z wskazaniem tych, które przynoszą pozytywne efekty
 • Zrozumienie działania emocji i ważnych mechanizmów psychologicznych w sytuacji reklamacji, skarg, roszczeń
 • Zrozumienie kluczowych potrzeb klientów w trudnej sytuacji,
 • Wypracowanie użytecznych pierwszych reakcji na trudne zachowania klientów z wyjściem do współpracy i szukania możliwych rozwiązań
 • Wzmocnienie umiejętności właściwego reagowania w przypadku występowania negatywnych emocji klientów, w związku z sytuacją reklamacji, skargi, roszczenia
 • Wypracowanie praktycznego, bezpiecznego algorytmu prowadzenia takich rozmów, z zaopiekowaniem relacji z klientami i jednoczesnym zadbaniem o interes firmy
 • Praktyczne przetrenowanie asertywnych reakcji na nierealne oczekiwania klientów, manipulacje i bardzo trudne emocje, wzmocnienie umiejętności zastosowania technik negocjacyjnych
 • Wielokrotny trening prowadzenia trudnych rozmów z klientami w oparciu o wypracowane zasady i algorytmy.

Korzyści dla organizacji


 • Wzmocnienie jakości obsługi klientów w trudnych sytuacjach
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w kompetencje służące dbaniu o interes klienta i jednocześnie interes firmy w sytuacji reklamacji, skargi, roszczenia
 • Wzmocnienie odporności psychicznej pracowników obszaru obsługi, odpowiedzialnych za obsługę takich sytuacji
 • Wzmocnienie zachowań asertywnych pracowników obszaru obsługi klientów
 • Praca nad utrzymaniem lojalności klientów po trudnych sytuacjach.

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Proces szkoleniowy realizowany jest zgodnie z podejściem D. Kolba. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczać i aktywnie eksperymentować poprzez różnorodne aktywności i techniki szkoleniowe, takie jak symulacje, pracę w grupach, kwestionariusze autodiagnostyczne, analizę case–studies, scenki obsługowe oraz edutainment.

  Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnego warsztatu, gdzie 80% czasu stanowi praktyka. Program przebiega według następującej dynamiki: doświadczenie (aktywne eksperymentowanie), wprowadzenie do teorii modelu tj. mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza) oraz ćwiczenie nowych technik/modeli w bezpośrednim przełożeniu na profesjonalną obsługę Klienta wewnętrznego (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: