SZKOLENIA:
MARKETINGOWE


Marketing to menedżerskie zadanie rozpoznawania, uprzedzania i zaspokajania potrzeb klienta w sposób zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i utrzymanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi. Tak Peter Drucker definiuje marketing.

Nasze szkolenia z obszaru marketingu prowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie marketingu internetowego. Swoje umiejętności zdobywali, czy to prowadząc własne agencje interaktywne, czy będąc członkami zespołów marketingowych w dużych organizacjach. Przygotowując nasze programy, staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb klienta, badając jego kulturę organizacyjną, cele personalne i biznesowe.

W ramach autorskich programów realizujemy szkolenia m.in. ze strategii marketingowych, digital marketingu czy e-commerce.

Warsztaty rozpoczynają się tzw. testem poziomującym, dzięki któremu ustalany jest poziom wiedzy uczestników, z jaką przystępują do szkolenia. Trener ma w ten sposób możliwość dopasowania narracji i intensywności wykładów, stosownie do poziomu wiedzy. Dodatkowo, każdy blok szkoleniowy jest zakończony krótkim testem podsumowującym wiedzę w danym obszarze. Szkolenie jest nasycone kilkunastoma interaktywnymi ćwiczeniami, wykonywanymi indywidualnie przez uczestników. Wyniki ćwiczeń są następnie wspólnie omawiane przy moderacji trenera.

Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z obszaru marketingu, które najczęściej wybierają nasi Klienci.

Przykładowe szkolenia z zakresu szkoleń marketingowych