Szkolenia menedżerskie


Jak budować zmotywowane
i zaangażowane zespoły?

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest uświadomienie Uczestnikom, że w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się wszechobecną informacją i błyskawicznymi zmianami, praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w znacznej mierze jest niewykorzystywane. Gdy mówimy o pomaganiu ludziom w osiąganiu motywacji, pełnego zaangażowania i spełnienia zawodowego, nic nie jest ważniejsze niż praca zespołowa. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie, którzy ufają członkom swojego zespołu, otwarcie się komunikują, angażują się, biorąc odpowiedzialność zarówno za swoje wyniki, jak i wyniki zespołu, będą osiągać lepsze rezultaty pracy przy większym poczuciu sukcesu.


Korzyści dla uczestnika


 • Zdobędzie umiejętności odwoływania się do zasobów i mocnych stron w komunikacji
 • Pozna rola konfliktu i informacji zwrotnej w budowaniu zaangażowania
 • Uzyska wiedzę o sposobach porozumienia przy zaangażowaniu wszystkich członków zespołu

Korzyści dla organizacji


 • Wypracuje nowe zasady w kontekście pracy zdalnej
 • Zrozumienia wpływu systemu komunikacji i współpracy, na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowania i efektywności pracy
 • Zbudowanie odpowiedzialności nie tylko indywidualnej, ale też współodpowiedzialności za pracę zespołu


Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które sprawują funkcje liderskie (kierownik projektu, menedżer, kierownik, moderator zespołów innowacyjnych etc.) w każdej branży. Szkolenie pozwala dostrzec perspektywę zmiany podejścia w zarządzaniu (szczególnie w podejściu M 1.0 i M 2.0) na podejście zwinne, bazujące na empowerment oraz samoorganizacji. Poza solidną dawką inspiracji liderzy dowiedzą się w jaki sposób (poprzez praktyczne sposoby i narzędzia) budować wysokowydajne i zaangażowane zespoły, którym przyświeca współodpowiedzialność oraz konieczność realizacji celów zespołowych.

  Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia Management 3.0 oraz sposoby realizowania postulatów M 3.0 w codziennej pracy.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: