KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar: Program Leadership

Zarządzanie ludźmi nie musi być jedynie zawodem, rolą społeczną, sposobem na zarabianie pieniędzy, przymusem przedsiębiorcy, lecz może być fascynującym, odpowiedzialnym, świadomym aktem twórczym. Zarządzanie jest sztuką wtedy, gdy menedżer nie poprzestaje na wypełnianiu swoich funkcji w oparciu o tradycyjnie pojmowany model. Nowoczesne, twórcze podejście wymaga stworzenia nowego paradygmatu, transformacji kierownika w lidera, który dzięki świadomości siebie, podwładnych, otaczającego go świata i klarownej wizji działania, potrafi porywać za sobą innych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą Broszurą – Leadership, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.
Świadome przywództwo nie jest sztuką dla sztuki. Jego cele są praktyczne, a efekty wymierne. Jako sztuka w pełni użytkowa, jest synonimem człowieczeństwa, ponieważ łączy aspekt duchowy z materialnym, humanizm z pragmatyzmem, koncepcję z działaniem, intuicję z wiedzą i doświadczeniem, pasję z wynikiem, wizję ze strategią, a marzenie z celem. Dopiero współistnienie tych czynników może prowadzić do pożądanych efektów odpowiadających wymogom współczesności. Udział w naszej wspólnej, pasjonującej przygodzie, jaką jest Akademia Świadomego Przywództwa jest doświadczeniem metaforycznej podróży, drogą wewnętrznej transformacji menedżera w Lidera Przyszłości TERAZ.

  • Nowoczesne podejście do roli lidera zaktualizowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii przywództwa
  • Procesowy, praktyczny charakter warsztatów
  • Synergia wymiany, wzajemne doświadczenia, czerpanie z odmiennych doświadczeń i pozycji percepcji Uczestników Akademii
  • Zmiana przestarzałych, skostniałych paradygmatów – nowy wymiar pracy z celem, motywacji, planowania, zmiana w percepcji siebie i ludzi, otworzenie się na nowe możliwości, świadomość swojej drogi, nową jakość życia osobistego i zawodowego
  • Podejście transpersonalne – niebywale sprawny i skuteczny, zaawansowany model, z którego korzystają obecnie najwięksi światowi przywódcy
  • Świadomość tajników procesu grupowego w roli lidera zespołu, w oparciu o mechanizmy z jakich korzystają najwięksi trenerzy, facylitatorzy i coachowie zespołów
  • Budowanie profesjonalnej, świadomej marki osobistej dla relacji ze współpracownikami i rynkiem na którym działa Uczestnik Akademii

Zakres tematyczny obszaru leadershipChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!