Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie przez 
wizję

Cele szkolenia


„Wizja przyszłości to coś innego niż wytyczenie sobie mierzalnych, ilościowych celów. To zobaczenie świata w przyszłości i swojego w nim miejsca".

Kreowanie jutra, to widzenie przyszłego wymiaru działań, tworzenie „big picture”, poszukiwanie sensu działania, integrowanie innych wokół tego sensu.

Widzenie przyszłości firmy dobrze, by cechowało: menedżerskie wyczucie perspektywy – możliwy do zaakceptowania okres "tworzenia przyszłości", realne i prawdopodobne widzenie przyszłości – możliwe scenariusze przyszłych wydarzeń i trzeźwa ocena szans oraz możliwości działania zgodnie z przyjętą koncepcją, ocena możliwości osiągnięcia sukcesu - posiadanie atutów dostatecznie silnych w postaci zasobów i technologii oraz doświadczeń wynikających z ważniejszych sukcesów, oryginalność (innowacyjność) stworzonej koncepcji (przemiany, jej potencjał, struktura, kultura, elastyczność, zdolność do podejmowania nowych wyzwań itd.), zaangażowanie w tworzenie przyszłości wszystkich członków zespołu, a nie tylko kierownictwa.


Korzyści dla uczestnika


 • Zdobycie umiejętności big picture management
 • Doskonalenie umiejętności kreowania wizji
 • Rozwinięcie myślenia lateralnego
 • Zdobycie umiejętności skutecznego storytellingu

Korzyści dla organizacji


 • Wzrost efektywności przywództwa
 • Motywowanie zespołu poprzez wizję
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności
 • Skuteczna komunikacja wizji

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia


  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są gry, a także analiza case studies. 

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: