Szkolenia Zarządzanie organizacją

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Cele szkolenia

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w biznesie” uświadomi Uczestnikom ich własną kulturę, jej zalety i potencjalne słabości widziane przez pryzmat współczesnego, szybko zmieniającego się środowiska biznesowego. Wyposażymy Uczestników w umiejętności porównywania kultur i pokonywania różnic międzykulturowych. Omówimy wpływ kultury na najważniejsze aspekty biznesu - strategię, motywację, strukturę, styl zarządzania, kontrolę, sposoby komunikowania się, relacje z Klientami. Szkolenie jest dla pracowników kontaktujących się na co dzień z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, rozmów biznesowych, negocjacji, a także dla tych, którym przyszło współpracować z przedstawicielami innych kultur wewnątrz globalnej firmy.


Korzyści dla uczestnika

 • Zdefiniowanie pojęcia kultury i źródeł różnic między kulturami oraz składnikami, poziomami i warstwami kultury
 • Uświadomienie Uczestnikom ich własnych wartości i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej praktyce
 • Poznanie narzędzi do diagnozowania i porównywania kultur, czyli najistotniejszych wymiarów kulturowych
 • Praktyczne przećwiczenie pokonywania najważniejszych barier w komunikacji międzykulturowej

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie wpływu kultury na najważniejsze aspekty biznesu
 • Ustalenie naszego miejsca na kulturowej mapie świata
 • Lepsza współpraca w środowisku międzykulturowym
 • Udrożnienie komunikacji

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują rozmowy w środowisku wielokulturowym, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Pracujemy warsztatowo – Uczestnicy poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki Firmy i do tego typu sytuacji, z jakim będą spotykać się w swojej pracy managerowie.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym