Szkolenia efektywność osobista


Zarządzanie sobą
i organizacja czasu pracy

Cele szkolenia


„Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią najmniej". George Christoph Lichtenberg

Jedną z podstawowych umiejętności, która jest niezbędna do realizacji zadań, stawianych codziennie przed organizacją i jej pracownikami jest umiejętność efektywnego zarządzania czasem. Szkolenie z tego zakresu ma na celu uświadomienie kluczowej roli czynnika czasu dla wydajnej pracy oraz przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności, technik i narzędzi służących lepszemu wykorzystaniu czasu własnego i innych.

Szkolenie pozwoli zdefiniować podstawowe pojęcia związane z planowaniem czasu. Nauczy też tego, jak współpracować z kolegami w firmie tak, by działania zespołu były jak najbardziej efektywne. Zarządzanie czasem jest więc konsekwentnym i zorientowanym na cel, stosowaniem w praktyce sprawdzonych technik pracy, w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie.


Korzyści dla uczestnika


 • Zdobycie umiejętności planowania pracy, ustalania priorytetów oraz eliminowania "złodziei czasu", co przyczyni się do zwiększenia osobistej efektywności.
 • Możliwość podejmowania świadomych decyzji związanych z planowaniem czasu, co wpłynie pozytywnie na skuteczność w wykonywaniu obowiązków.
 • Nauka skutecznego zarządzania czasem, co przyczyni się do lepszej organizacji własnej pracy, zwiększenia komfortu psychicznego i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Korzyści dla organizacji


 • Eliminacja "złodziei czasu" oraz skuteczne planowanie czasu pracy przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji.
 • Zdobycie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem czasem może przyczynić się do zwiększenia motywacji i satysfakcji pracowników, co wpłynie na atmosferę w miejscu pracy.
 • Skuteczne zarządzanie czasem przez pracowników wpłynie na lepsze funkcjonowanie procesów organizacyjnych, co może przełożyć się na osiąganie celów firmy w bardziej efektywny sposób.

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: