Szkolenia HR

Rozwój pracowników w oparciu o metodę 70/20/10

Cele szkolenia

Coraz większego znaczenia nabiera inwestowanie w rozwój podległego zespołu. Celem szkolenia „Rozwój pracowników w oparciu o metodę 70/20/10” jest zrozumienie przez liderów jak ważne jest ich zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności za rozwój pracowników. Warsztat pokaże Uczestnikom, czym jest metoda 70/20/10 i w jaki efektywny sposób z niej korzystać. Nauczą się udzielać informację zwrotną, doceniać, stawiać oczekiwania, prowadzić rozmowę rozwojową oraz budować plany rozwojowe. Przećwiczą zestaw narzędzi rozwojowych, które mogą stosować na co dzień.


Korzyści dla uczestnika

 • Wzrost potrzeby dbania o rozwój pracowników u menedżerów
 • Wyposażenie w wiedzę o metodach i narzędziach rozwojowych
 • Trening działań rozwojowych indywidualnych dla pracownika jak i zespołu
 • Umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów feedbackowych

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury feedbackowej w firmie
 • Wzrost odpowiedzialności za rozwój pracowników wśród liderów
 • Wzrost kompetencji „nastawienia na rozwój” wśród pracowników
 • Umiejętność otwartej komunikacji i stawiania celów rozwojowych

Program szkolenia

 1. Po co i co to jest rozwój pracowników?
 • Korzyści i cele rozwoju, rola menedżera w procesach rozwojowych
 • Jakie narzędzia znają menedżerowie, z jakich korzystają na co dzień
 • Jakie metody rozwojowe wspierają pracowników
 • Metodologia 70/20/10, rozumienie i jak z niej korzystać
 1. Podejście do rozwoju potencjału – działania rozwojowe w oparciu o metodologię 70/20/10. Tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju
 • Długotrwałe korzyści z mobilności pracowników wewnątrz organizacji – wykorzystanie job rotation do rozwoju pracowników
 • Dobór działań rozwojowych do opisu pracowników z case study
 • Wypracowanie odpowiednich działań rozwojowych
 • Działania rozwojowe a możliwości i potrzeby organizacji
 • Działania rozwojowe dla pracownika a odpowiedzialność menedżera w monitorowaniu i wspieraniu pracownika zgodnie z Modelem 70-20-10

 1. Czym jest Action Plan Rozwojowy – praca nad ACTION PLAN rozwoju pracowników (z określeniem celów rozwojowych w ramach kompetencji, mierzalnych działań rozwojowych, terminu realizacji, formy monitoringu itp.)
 • Praktyczne Action Plany rozwojowe dla określonych przypadków pracowników – wyboru dokonują uczestnicy sesji
 • Praca na Action Plan dla swoich pracowników w oparciu o kompetencje firmy
 1. Symulacja rozmowy rozwojowej z pracownikiem
 • Model rozmowy rozwojowej – struktura, zasady, „best practices”
 • Feedback a coachingowy styl prowadzenia rozmowy
 • Korygowanie zachowań jako element rozmowy rozwojowej
 • Metoda konsultacyjna jako sposób angażowania do samodzielnego rozwoju pracownika
 • Prowadzenie rozmów w sytuacji rozbieżności zdań i w sytuacji konfliktu
 • Zaskakujące/ trudne sytuacje podczas rozmowy rozwojowej

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas dwóch dni warsztatowych skoncentrujemy się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych udzielania informacji zwrotnej. W formie scenek będziemy trenować m.in. docieranie do potrzeb rozwojowych i niejawnych intencji, stawiania celu rozwojowych oraz ustalania planu działań. Symulacje uczą jak lider ma prowadzić rozmowę według modelu w sposób angażujący pracownika by wzbudzić jego motywację.

  Istotną częścią warsztatów będzie dyskusja i wypracowanie scenariuszy rozmów w przypadku, kiedy pracownik ma niską potrzebę rozwoju lub gdy ma bardzo wysokie aspiracje oraz prowadzenia trudnych rozmów.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: