Szkolenia Prawo


Ochrona i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Cele szkolenia


Szkolenie "Ochrona i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych (RODO)" to intensywny program, który zapewnia kompleksowe przygotowanie do przestrzegania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat zasad przetwarzania danych, zmian w Kodeksie Pracy, praktyk pracy zdalnej oraz konsekwencji kontroli i kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. To szkolenie umożliwia praktyczne zrozumienie i stosowanie wymogów RODO w kontekście pracy zawodowej.


Korzyści dla uczestnika


 • Uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, co pozwoli im działać zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Uczestnicy nabyją wiedzy na temat zasad przetwarzania danych osobowych pomoże uczestnikom w praktycznym stosowaniu wymogów RODO w swojej pracy.
 • Szkolenie pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie zmian w Kodeksie Pracy związanych z ochroną danych osobowych.

Korzyści dla organizacji


 • Budowanie marki profesjonalnego pracodawcy
 • Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie wiedzy niezbędnej do przestrzegania regulacji dotyczących danych osobowych, co minimalizuje ryzyko naruszenia przepisów i konsekwencji z tym związanych dla firmy.
 • Posiadanie pracowników, którzy są świadomi konsekwencji niewłaściwego przetwarzania danych, może ograniczyć ryzyko kar i konsekwencji prawnych dla firmy związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla menedżerów i HR, którzy chcą zgłębić temat aktualnych przepisów prawa pracy, również związanych z pracą zdalną. Koncentruje się na efektywnych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swojej organizacji. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: