Szkolenia zarządzanie zespołem  Szkolenia Zarządzanie zespołem


Komunikacja menedżerska

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Komunikacja menedżerska” jest poznanie „kluczy komunikacyjnych” we wszystkich funkcjach menedżerskich. Zrozumienie mechanizmów ludzkich zachowań – kiedy możliwe jest prawdziwe porozumienie się i jak można je osiągać? Poszerzenie świadomości mechanizmów obronnych w sytuacjach konfliktowych. Wzmocnienie dostępu do własnych wzorców zachowań uwarunkowanych temperamentem. Ułatwienie zrozumienia różnic indywidualnych w zakresie współpracy w zespołach. Budowanie świadomości własnego wpływu na budowanie relacji. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej opartej o dialog, a nie monolog. Znajdywanie równowagi między formą a treścią, czyli jak panować na mową niewerbalną, by został zrozumiany przekaz werbalny.


Korzyści dla uczestnika

 • Stosowanie klaryfikacji, parafrazy i wielopoziomowego słuchania
 • Ocena swojego osobistego stylu komunikacyjnego
 • Elastyczne dostosowywanie go do wymogów sytuacyjnych
 • Używanie wybranych technik ułatwiających wychodzenie z konfliktów
 • Udzielanie sformułowanej konstruktywnie informacji zwrotnej

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • Lepsze zrozumienie różnic komunikacyjnych i dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Otwarta komunikacja w zespole
 • Wzmocnienie współpracy w zespole

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Pracujemy według filozofii, że każdy człowiek posiada zasoby i możliwości rozwoju, które można wspierać i rozwijać. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu Uczestników, wspólnie wypracowując metodę rozwijania umiejętności indywidualną dla każdego Uczestnika. Metodyka szkolenia nastawiona jest na dostarczenie Uczestnikom umiejętności w obszarach umiejętności komunikacyjnych (zadawanie pytań, wywieranie wpływu, komunikacja niewerbalna) reagowania w sytuacjach trudnych. Elementy wiedzy teoretycznej zostaną ograniczone do minimum niezbędnego do stworzenia wspólnego dla Uczestników rozumienia omawianych zachowań i umiejętności. Podczas szkolenia Uczestnicy trenują umiejętności komunikacyjne poprzez ćwiczenia, dyskusje, autodiagnozę oraz sesje informacji zwrotnych.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300