Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Ocena pracowników

Cele szkolenia

Szkolenie „Ocena okresowa” pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyni¬ków w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy. Jednak proces oceny nie zawsze jest łatwy, zwłaszcza gdy dotyczy oceny umiejętności „miękkich” – bo jak zmierzyć czyjeś zaangażowanie, inicjatywę, chęć uczenia się? Czy lepiej porównywać pracowników między sobą, czy odwoływać się do niezależnych kryteriów? Czy odważnie różnicować pracowników, czy bezpiecznie dać wszystkim „po równo”? Jak uargumentować ocenę i jasno wyjaśnić, co pracownik ma zrobić, aby przy następnej dostać wyższą notę? Jak przeprowadzić rozmowę, aby była motywująca i dodająca zapału do dalszej pracy? Co zrobić, żeby rozmowa oceniająca była oceną rozwojową?Program szkolenia

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: