Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Pewność siebie
w działaniu

Cele szkolenia


Obecne wymagania rynkowe nakładają na pracowników konieczność ciągłego rozwoju oraz zdolność dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Kluczowym elementem sukcesu w takiej rzeczywistości jest pewność siebie, świadomość posiadanych zasobów oraz umiejętność ich skutecznego wykorzystywania.

Celem szkolenia "Pewność siebie w działaniu" jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom pojęcia naturalnej pewności siebie i wskazanie praktycznych metod jej rozwijania. Program obejmuje zdobycie umiejętności budowania pewności siebie poprzez kształtowanie wiary we własne możliwości. W rezultacie szkolenia pracownicy na różnych szczeblach hierarchii zyskują solidne fundamenty do skutecznego budowania efektywności i skuteczności w swojej pracy.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: