Szkolenia zarządzanie organizacją Szkolenia Zarządzanie organizacją


Zarządzanie przez cele

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Zarządzanie przez cele” jest poznanie „kluczy komunikacyjnych” we wszystkich funkcjach menedżerskich. Zrozumienie mechanizmów ludzkich zachowań – kiedy możliwe jest prawdziwe porozumienie się i jak można je osiągać? Poszerzenie świadomości mechanizmów obronnych w sytuacjach konfliktowych. Wzmocnienie dostępu do własnych wzorców zachowań uwarunkowanych temperamentem. Ułatwienie zrozumienia różnic indywidualnych w zakresie współpracy w zespołach. Budowanie świadomości własnego wpływu na budowanie relacji. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej opartej o dialog, a nie monolog. Znajdowanie równowagi między formą a treścią, czyli jak panować nad mową niewerbalną by został zrozumiany przekaz werbalny.

Rozwój umiejętności wyznaczania i kaskadowania celów. Uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi zasadami komunikowania celów pracownikom oraz monitorowania i rozliczania ich realizacji. Przećwiczą również sposoby wspierania i motywowania pracowników do ich osiągania. Uświadomią sobie jak można wykorzystywać zarządzanie przez cele do rozwoju i motywowania pracowników. Zidentyfikują trudności/pułapki w zarządzaniu przez cele oraz poznają metody ich unikania i rozwiązywania. Będą rozumieli jak ważne jest „granie do wspólnej bramki” w realizacji własnych celów.


Korzyści dla uczestnika

 • Uświadomienie menedżerom czym jest zarządzanie przez cele
 • Przekładanie celów strategicznych na cele operacyjne
 • Wypracowanie odpowiedzialności wszystkich liderów za stopień realizacji celów
 • Wzrost efektywności i produktywności zespołów

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost umiejętności wyznaczania i kaskadowania celów
 • Poprawa komunikacji liderów z pracownikami w zakresie realizowanych celów
 • Umiejętność oceny i monitorowania celów
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej na temat celów

Program szkolenia 1. Monitorowanie celów
 • Rozwój doboru sposobów monitoringu celów do możliwości/ potrzeb
 • Zasady monitorowania:
  • Model przywództwa sytuacyjnego – różni ludzie, różne cele, różne efektywne sposoby monitoringu i narzędzia monitorowania
  • Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki
 • Praca w parach - analiza przez Uczestników członków podległych im zespołów pod kątem doboru najbardziej efektywnych sposobów monitorowania realizacji celów
 1. Ocena celów
 • Rozmowy monitorujące i oceniające - zasady przeprowadzania
 • Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Symulacje rozmów z pracownikami nt. oceny realizacji celów – wzmacnianie i korygowanie pracowników

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych. W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: