Szkolenia menedżerskie


Rozwiązywanie konfliktów
i asertywność menedżerska

Cele szkolenia


Ideą szkolenia jest wzmocnienie uczestników w obszarze komunikacji usprawniającej konstruktywne działanie w sytuacji trudnej - konfliktowej. Zrozumienie istoty konfliktu, poznanie własnego stylu działania w konflikcie oraz preferencji komunikacyjnych pozwoli na bardziej świadome kierowanie emocjami i własnym zachowaniem w sytuacji trudnej. Konflikt w zespole lub pomiędzy pracownikami bywa ukrywany, obudowywany manipulacją lub ignorowany, gdyż często spostrzegany jest jako duży dyskomfort i zagrożenie dla strefy emocji. Jednak umiejętnie reagowanie i rozwiązywanie konfliktów jest kluczem do efektywnej pracy. Patrick Lencioni autor książki „5 dysfunkcji pracy zespołu” umieszcza unikanie konfliktów na drugiej pozycji w piramidzie dysfunkcji, zaraz za brakiem zaufania. Lencioni pokazuj, że konstruktywne konflikty dają możliwość zbudowania zaangażowania, odpowiedzialności i dbałości o wynik w zespole, co pokazuje, że są niezbędne do skutecznego działania.


Korzyści dla uczestnika


 • Zdiagnozujesz własne umiejętności zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych i preferowany styl działania w konflikcie
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu komunikacji w sytuacji konfliktu, zrozumiesz reakcje na konflikt
 • Dowiesz się jak skutecznie wpływać na jakość relacji interpersonalnych w kontaktach pracowniczych w zespole i poza nim
 • Nauczysz się jak minimalizować ryzyko powstawania konfliktów, zadrażnień i nieporozumień w kontaktach pomiędzy współpracownikami
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • Wyćwiczysz techniki reagowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowej
 • Nabędziesz umiejętności budowania atmosfery wzajemnego zaufania i porozumienia z pracownikami oraz wytwarzania w zespole trwałych mechanizmów wzajemnej współpracy

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów
 • Zminimalizowanie ryzyka konfliktów
 • Podnoszenie kompetencji pracowników
 • Wzrost retencji pracowników
 • Optymalizacja procesów komunikacyjnych
 • Redukcja rotacji pracowników
 • Lepsze wykorzystanie potencjału zespołów
 • Pozytywna reputacja jako pracodawcy dbający o dobre relacje wewnętrzne i atmosferę pracy
 • Zwiększenie innowacyjności
 • Wsparcie dla zmian i adaptacji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność).W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym