Szkolenia obsługa klienta

Telefoniczna Obsługa Klienta

Cele szkolenia

Podczas szkolenia „Telefoniczna obsługa klienta poprzez e-mail, on-line, korespondencję pisemną” Uczestnicy poznają metody budowania postawy proklienckiej, przeanalizują etapy rozmowy doradczej, przećwiczą metody budowania lojalności Klienta poprzez doradztwo i budowanie wizerunku eksperta. Zdobędą umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon oraz kontrolowania przebiegu rozmowy telefonicznej. Przećwiczą techniki zadawania pytań i aktywnego słuchania. Wykształcą asertywną postawę – zbiór przekonywującej argumentacji, wyrażania opinii i budowania zobowiązań. Zwiększą efektywność własną poprzez trening wywierania wpływu, języka perswazji i obrony przed manipulacją. Doskonalą jakość obsługi Klienta.


Korzyści dla uczestnika

 • Nauczenie się, jak skutecznie przekonywać, a w konsekwencji osiągać zamierzone cele – bez znaczenia, co chcesz osiągnąć – bo na drodze do celu zawsze spotkasz się z koniecznością przekonania do czegoś innych lub samego siebie
 • Uświadomienie swoich mocnych strony i obszarów do rozwoju w kontakcie z Klientem
 • Poznanie barier komunikacyjnych i sposobów ich niwelowania
 • Dopasowanie swojego przekazu w zależności od typu Klienta
 • Pokonywane trudnych sytuacji dzięki asertywnej postawie
 • Prowadzenie efektywnych rozmów z Klientami

Korzyści dla organizacji

 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu poprzez wypracowanie standardu i podwyższaniu jakości obsługi Klienta
 • Budowanie zaangażowanych zespołów
 • Wyższe wyniki biznesowe

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik obsługi klienta (umiejętność). Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych i HR. Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych Kluczowe metody szkoleniowe to: trening umiejętności, odgrywanie ról z Trenerami i Uczestnikami, wystąpienia na forum, rozwiązywanie testów, ćwiczenia indywidualne i grupowe. W trakcie szkolenia może być wykorzystana kamera video, która pozwoli obiektywniej udzielić informacji zwrotnej Uczestnikowi oraz znaleźć obszary do poprawy/ doskonalenia. Warsztat jest bardzo interaktywny i angażujący Uczestników. Każdy z nich wyjdzie z gotowymi argumentami i sposobami na podwyższenie jakości obsługi Klienta.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Powiązane produkty: