Szkolenia menedżerskie


Trudne rozmowy
z pracownikami

Cele szkolenia


Trening prowadzenia trudnych rozmów będzie dotyczył wzmocnienia umiejętności przekazywania (komunikowania) trudnych (niepopularnych) decyzji oraz radzeniu sobie z oporem w trakcie rozmów z pracownikami na ten temat oraz na kluczowych narzędziach feedbacku, egzekwowania, korygowania zachowań pracowników – konstruktywna krytyka, rozmowa korygująca, rozmowa dyscyplinująca. Naszym celem wypracowanie zasad prowadzenia takich rozmów, zbudowanie konkretnych algorytmów ich prowadzenia oraz wielokrotny trening, osadzony w realiach zawodowych uczestników szkolenia. Dodatkowo uczestnicy poznają ważne mechanizmy psychologii relacji z pracownikiem, szczególnie te, które ujawniają się w czasie prowadzenia trudnych rozmów.


Korzyści dla uczestnika


 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez liderów
 • Wypracowanie zasad udzielania informacji zwrotnej w płaszczyźnie korygującej i efektywności liderów w tym zakresie
 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów
 • Uprawdopodobnienie osiągania zakładanych celów i zadań
 • Wzmocnienie umiejętności pracy z oporem w różnych sytuacjach
 • Wdrożenie zasady interweniowania w sytuacjach, kiedy określone zadania, realizacja celów są zagrożone lub pojawiają się niewłaściwe zachowania
 • Wzmocnienie postawy interwencyjnej liderów i reagowania w przypadku zagrożenia realizacji celów firmy lub niewłaściwych zachowań.

Korzyści dla organizacji


 • Doskonalenie umiejętności liderów
 • Skuteczne udzielanie informacji zwrotnej
 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów
 • Osiąganie zakładanych celów i zadań
 • Wzrost umiejętności pracy z oporem
 • Interweniowanie w sytuacjach zagrożenia celów firmy
 • Wzmocnienie postawy interwencyjnej liderów

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Szkolenie opiera się na interaktywnym podejściu, skupiającym się na praktycznych aspektach nauki. Uczestnicy są zaangażowani w aktywne ćwiczenia indywidualne, współpracę w parach i grupach oraz realistyczne symulacje trudnych sytuacji. Poprzez dyskusje grupowe mają okazję wymieniać doświadczenia i pomysły, co wspiera różnorodność podejść do tematu. Mini-wykłady interaktywne są uzupełniane praktycznymi przykładami, a uczestnicy uczestniczą w wielokrotnych treningach, otrzymując feedback od trenera i współuczestników. Dzięki tej metodyce szkolenia, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz skutecznie komunikują się z pracownikami, co przekłada się na wzrost efektywności w zarządzaniu zespołem.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym