Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Mobbing
 

Cele szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą zapoznać się z metodami przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu regulacji prawnych i badań psychologicznych. Szkolenie opieramy na autorskich programach i interdyscyplinarnym doświadczeniu wykwalifikowanych Trenerów. Oferujemy również specjalnie przygotowane materiały, do których Uczestnicy będą mogli sięgnąć również po szkoleniu, by rozpoznawać zachowania kwalifikujące się jako mobbing.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: