Efektywność osobista

Mindfulness at work – trening uważności

Cele szkolenia

Zagadnienie uważności staje się coraz bardziej popularne i znajduje swoje zastosowanie w radzeniu sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, jest również ważnym elementem kompetencji zawodowych m.in. umiejętności przywódczych. Celem szkolenia „Mindfulness” jest rozwinięcie świadomości, lepsze zarządzanie swoimi emocjami oraz wzmocnienie odporności psychicznej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.


Korzyści dla uczestnika

 • Odkrycie nawyków, które mogą „nakręcać” nasze myślenie
 • Pokazanie jak osiąganie spokoju dzięki mindfulness może nas wspierać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i stresem
 • Przeniesienie praktyki do codziennego życia. Stworzenie realnego planu opartego o materiały (nagrania) i już wykonywane codzienne czynności

Korzyści dla organizacji

 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa wizerunku organizacji
 • Zwiększenie efektywności i produktywności pracy

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia