Szkolenia menedżerskie


Budowanie postawy menedżerskiej

Cele szkolenia


Skuteczne zarządzanie to wyzwanie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania dotyczące preferowanego stylu kierowania. Świadomość i zrozumienie tych różnic jest fundamentalne w kontekście skutecznego zarządzania przez brygadzistę. Dodatkowo, gdy pojawiają się czynniki utrudniające ten proces, jak stres, duża odpowiedzialność czy praca pod presją czasu, dobre rozumienie swojej roli jako menagera jest kluczowe. Proponowane szkolenie wyposaży Uczestników w narzędzia, a warsztatowy charakter ma za zadanie ułatwić ich używanie i zbudować nawyki, aby efekty były widoczne już następnego dnia.


Korzyści dla uczestnika


 • Głębsza świadomość autorytetu lidera poprzez autodiagnozę i analizę obszarów odpowiedzialności.
 • Skupienie na proaktywnym podejściu do zarządzania, co wspiera samodoskonalenie, stawianie celów i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności wpływania na podwładnych i współpracowników, wspomagając skuteczne kierowanie zespołem.
 • Rozwinięcie umiejętności budowania efektywnej współpracy w zespole poprzez ćwiczenia praktyczne i analizę filmów, poprawiając atmosferę i rezultaty pracy.
 • Lepsze zrozumienie czynników motywacyjnych pracowników, umożliwiające skuteczne motywowanie zespołu przy użyciu pozytywnych bodźców.

Korzyści dla organizacji


 • Wzrost efektywności zespołów
 • Podniesienie kwalifikacji kadr kierowniczych
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania
 • Optymalizacja relacji koleżeńskich i liderskich
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji


Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies. 

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu. 

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: