DOFINANSOWANIA


Aktualne dofinansowania


Cele


Aktualnie skupiamy się na realizacji różnorodnych projektów, które obejmują pozyskiwanie dofinansowań z funduszy UE, środków publicznych oraz z programów, takich jak fundusze norweskie, szwajcarskie czy EOG.

W okresie od 2008 do 2022 roku udało nam się pozyskać ponad 350 mln PLN na projekty szkoleniowe, doradcze, informatyczne, inwestycyjne, B+R i inne. W ramach tych projektów świadczymy wsparcie dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz ośrodków kultury. Nasze działania obejmują szkolenia pracowników, doradztwo w zakresie rozwoju organizacji, prace badawczo-rozwojowe, wprowadzanie nowych produktów na rynek, wyposażanie pracowni w szkołach, tworzenie klas patronackich, finansowanie zajęć dodatkowych, staży i praktyk uczniów, a także wsparcie gminnych ośrodków kultury w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.


Aktualnie realizowane projekty: