Dofinansowania  DOFINANSOWANIA


Projekty B+R


Wiemy jak ważny jest rozwój każdej organizacji. Wiemy też, że środki, które możemy przeznaczyć na ten cel, bywają mocno ograniczone. Dla naszych Klientów pozyskujemy finansowanie na wspólne przedsięwzięcia, zarówno z funduszy UE jak i ze środków publicznych oraz innych programów, takich jak fundusze norweskie lub szwajcarskie oraz EOG.

Do projektów w obszarze badawczo-rozwojowym można zakwalifikować systematyczną pracę twórczą, która prowadzi do zwiększenia zasobów wiedzy oraz umożliwia wykorzystanie ich w ramach nowych zastosowań. Projekty B+R mogą przyjąć postać badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych lub prac rozwojowych i służą pozyskiwaniu know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzeniu analiz, studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, technicznego testowania produktów lub procesów. Inicjatywy B+R często przekładają się na odkrywanie nowych zależności i powiązań elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesach usprawniania i udoskonalania technik, technologii i metodyk.

Klienci i nasi Partnerzy cenią nas za kompleksową obsługę - od rozpoznania potrzeb, audytu i ustalenia kierunków rozwoju, przygotowania koncepcji, budżetu i wniosku o dofinansowanie, złożenia dokumentacji konkursowej, poprzez zarządzanie projektami (doradztwo w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów), rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem, aż po przygotowanie do kontroli unijnej.

Przykładowe projekty z obszaru B+R: