Projekt „Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji e-szkoleń”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji e-szkoleń” o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-202/13.


Cel:

 


Celem projektu jest wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji e-szkoleń. System ten ma umożliwić kompleksową kontrolę i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi związanymi z tworzeniem e-szkoleń.

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 27.06.2013 r. do 31.03.2015r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 923 157,00 zł


Wartość dofinansowania:

 


Wartość dofinansowania: 646 209,90 zł