DOFINANSOWANIA

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

Cele

Dofinansowywane projekty dla administracji publicznej przygotowujemy i prowadzimy od 2007 roku. Projekty realizujemy w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W przeciągu ostatnich 6 lat CERTES wraz z Partnerami zrealizował i nadal realizuje 19 projektów w 16 polskich województwach. Wśród celów wspomnianych projektów znajdują się m.in.:

 • Wdrożenie w urzędach administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatkach i opłatach lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami
 • Wdrażanie e-usług
 • Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania, w tym przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji, a także przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuOdnośniki do stron poszczególnych projektów, które zrealizowaliśmy lub realizujemy:


Nasze doświadczenie w dofinansowanych projektach dla administracji samorządowej realizowane w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013:

 • Urząd Miasta Giżycko "Sprawny urząd"
  - projekt o wartości 0,8 mln PLN
 • Gmina Barczewo i Gmina Stawiguda, "Sprawne samorządy Warmii i Mazur"
  - projekt o wartości 1,5 mln PLN
 • Powiat Bielsko-Biała, "Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik"
  - projekt o wartości 1,5 mln PLN
 • UM Częstochowy "Profesjonalny urząd"
  – projekt o wartości 3,7 mln PLN
 • UM Ostrów Mazowiecka "Urząd na miarę oczekiwań"
  - projekt o wartości 1,8 mln PLN
 • Powiat Ostrowski, "Sprawny Powiat"
  - projekt o wartości 1,6 mln PLN
 • Gmina Orzysz i Powiat Pisz, "Sprawne kadry"
  - projekt o wartości 1,8 mln PLN
 • UMiG Siemiatycze i Powiat Siemiatycki, "Siemiatycze na drodze rozwoju"
  - projekt o wartości 1,8 mln PLN
 • Powiat Żywiec, "Akademia Dobrego Rządzenia"
  - projekt o wartości 1,1 mln PLN
 • Partnerstwo "Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia"
  – projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski"
  – projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla mieszkańców"
  – projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Partnerzy dla rozwoju"
  – projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju JST"
  – projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług"
  - projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Razem dla Rozwoju"
  - projekt o wartości 2 mln PLN
 • Partnerstwo "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia"
  - projekt o wartości 1 mln PLN