Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie” o numerze: POWR.02.18.00-00-0168/20.


Cel:

 


Projekt zakłada udzielenie wsparcia Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach inicjatywy, 82 pracowników JST zostaną objęci szkoleniami dotyczącymi zatrudniania osób z ograniczoną zdolnością.

Dodatkowo, 82 uczestników przystąpi do szkoleń adresowanych dla koordynatorów dostępności.

Obszar projektu obejmuje regiony Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie.

Termin realizacji projektu:

 


od: 02.01.2021 r. do 30.04.2023 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 761 921,60 zł