Szkolenia efektywność osobista


Storytelling

Cele szkolenia


Umiejętność przekazywania najważniejszych informacji w wyznaczonym (często krótkim) czasie można sprowadzić do postulatu S. Jobsa – Less is More. To podejście jest punktem wyjścia metodologii Chunkingu, która dostarcza odpowiedzi na pytania:

 • Jak prezentować w zwięzły sposób?
 • Jak odnieść skuteczność przekazu, tzn. sprawić, aby Odbiorcy zapamiętali dokładnie te treści, na których zależy prowadzącym?
 • Jak maksymalnie wykorzystać krótki odcinek czasu, aby przekazać najważniejsze treści oraz wpłynąć na Odbiorców?
 • Jak (wykorzystując najlepsze praktyki z zakresu storytellingu) sprawić, aby główne treści wystąpienia na długo pozostały w pamięci odbiorców?

Chunking odwołuje się do badań, zgodnie z którymi każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Z psychologii poznawczej wiemy, że ta pojemność wynosi ok. 7+/-2 chunk’ów wiedzy (Chunk – z jęz. angielskiego kęs). Jeżeli podczas prezentacji przekażemy 50 informacji, to odbiorca zapamięta i tak maksymalnie 5-7 chunksów. Niekoniecznie tych dla nas najważniejszych. Dlatego ważne jestto, aby przygotowując
i prowadząc prezentację pamiętać o informacjach najważniejszych dla sukcesu wystąpienia i stosować techniki, które sprawią, że odbiorca zapamięta dokładnie to, na czym nam najbardziej zależy.


Korzyści dla uczestnika


 • Uczestnicy dowiedzą się, że nawet bardzo perswazyjny przekaz nie musi być skuteczny – jeśli nie zostanie zapamiętany.
 • Otrzymają techniki dzięki którym będą potrafili konstruować wypowiedź tak, aby odbiorca wiedział co jest w niej najważniejsze i żeby zapamiętał najistotniejsze, z punktu widzenia osoby prowadzącej prezentację, treści.
 • Wzrost samoświadomości w zakresie swoich mocnych stron w odniesieniu do wystąpień publicznych.
 • Umiejętność wyselekcjonowania najważniejszych treści do opracowywanej prezentacji.
 • Wzrost umiejętności w zakresie „opakowania” w/w treści, tak aby zostały one 1:1 zapamiętane przez Odbiorców.
 • Obniżenie destrukcyjnego stresu, wynikającego ze świadomości „zbyt krótkiego czasu na prezentowanie”.

Korzyści dla organizacji


 • Nabycie umiejętności zwięzłego prezentowania, dzięki czemu Organizacja zyskuje cenny czas.
 • Zwiększenie atrakcyjności oraz zapamiętywalności prezentowanych treści dzięki wykorzystaniu dobrych praktyk storytellingu.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: