SZKOLENIA:
SPRZEDAŻOWE


Badania pokazują, że o skuteczności i wyniku biznesowym w głównej mierze decydują kompetencje handlowca, takie jak: aktywne pozyskiwanie klientów, znajomość technik sprzedaży telefonicznej i online, wiedza ekspercka, efektywne badanie potrzeb, doradztwo biznesowe i prezentacja oferty językiem korzyści, umiejętność planowanie i organizowania swojej pracy, skuteczne negocjacje, zorientowanie na klienta oraz finalizacja sprzedaży. Specjalizujemy się w rozwiązaniach szytych na miarę, nieszablonowe podejście naszych trenerów sprawia, że programy skierowane do sił sprzedaży osiągają wcześniej zamierzone rezultaty. Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online. W ramach naszych autorskich programów, znajdziecie merytorykę szkoleń na różnym poziomie zaawansowania. Prowadzimy również pojedyncze działania dla sprzedawców, jak i długofalowe projekty rozwojowe dotyczące wprowadzenia nowych standardów i strategii sprzedażowej dla całego działu, opartej na realnych wskaźnikach biznesowych.

Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, konsultacje trenerskie, superwizje rozmów handlowych) oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele sprzedażowe.

Przykładowe szkolenia dla sprzedawców, które najczęściej wybierają nasi Klienci:


Czy można prowadzić jakikolwiek biznes bez sprawnego sprzedawcy? Sprzedażą nie zajmują się wyłącznie osoby pracujące w sklepie, za ladą, podające i rozliczające towar. Sprzedawcą jest każdy, kto chce zdobyć klienta, sprzedać swoje produkty i usługi. Szkolenie z techniki aktywnej sprzedaży może więc przydać Ci się w rozwoju własnego biznesu, ale także zwiększy Twoje szanse na dynamicznym i coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Kto potrzebuje szkoleń sprzedażowych?

Sprzedawać w pracy musi prawie każdy, kto ma kontakt z klientem. Sprzedawać można także siebie: swoją markę, ideę, usługi. To nie tylko sprzedaż produktów. Dzisiaj sprzedaż jest jednak sporym wyzwaniem, dlatego tak ważne jest, by wzmocnić swoje kompetencje w trakcie kursów sprzedażowych i praktycznych warsztatów, które kompleksowo przygotowują do kontaktów z klientem.

Zobacz więcej

Nauczenie się kilku sztampowych formułek nie wystarczy, by zaciekawić klienta. A ci są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej odporni na różnorodne techniki sprzedaży. Dlatego trzeba cały czas doskonalić swój warsztat, aby skutecznie realizować zadania i nie spotykać się z ciągłymi odmowami klientów. Te nie tylko prowadzą do obniżenia zarobków, a nawet straty posady, ale także odbierają całkowicie motywację do pracy.

Umiejętności sprzedażowe można skutecznie wytrenować, bo przecież nie każdy handlowiec czuje się komfortowo na początku swojej drogi zawodowej. W toku szkoleń sprzedażowych można rozwinąć umiejętność wyczuwania potrzeb klientów i prezentowania oferty. Dzięki nim zarówno przedstawiciel handlowy, jak i pracownik działu, w którym tylko od czasu do czasu dochodzi do kontaktu z klientem, może osiągać dobre rezultaty w swojej pracy, bazując na wiedzy z kursów sprzedaży.

Handlowcy potrzebują też szkoleń sprzedażowych, by podtrzymać w nich motywację i przeciwdziałać wypaleniu oraz rutynie. Jeśli przedstawiciel firmy często spotyka się z odmowami, szybko poczuje się zniechęcony do pracy i przestanie wierzyć w produkt lub usługę, którą ma sprzedawać.

Szkolenia sprzedażowe pozwalają odświeżyć warsztat, otwierają oczy na błędy, tłumaczą porażki, ale przede wszystkim uczą nowych technik i podnoszą pewność siebie, a ta jest niezbędna, by odnosić sukcesy.

Umiejętność rozmawiania, obsługa klienta, budowania trwałych relacji i wyczuwania potrzeb przydaje się nie tylko przedstawicielom handlowym i szeroko rozumianym pracownikom działu sprzedaży, ale także menedżerom, kierownikom projektu, freelancerom, właścicielom małych firm z każdej branży.


Najpopularniejsze rodzaje sprzedaży

Zobacz więcej

Sprzedaż B2B

B2B oznacza transakcje sprzedaży produktów lub usług zawierane pomiędzy dwoma podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. W modelu B2B sprzedażą zajmują się między innymi pracownicy działów zakupów, ale także menedżerowie i właściciele firm.

Sprzedaż B2C

B2C oznacza relację między firmą a klientem indywidualnym. Ideą sprzedaży B2C jest pozyskanie nowych klientów, ale także tworzenie dobrych relacji z klientami dotychczasowymi.

Sprzedaż hurtowa

Sprzedaż hurtowa polega na sprzedaży towarów odbiorcom, którzy odsprzedają go dalej.

Sprzedaż detaliczna

To sprzedaż towarów i usług w niewielkich ilościach, ostatnie ogniwo łańcucha sprzedaży. Kupujący szuka produktu lub usługi dla siebie.

Sprzedaż internetowa

Sprzedażą internetową nazwiemy wszelkie działania, które prowadzą do zakupu towaru lub usługi przy wykorzystaniu Internetu (np. sklepu internetowego).

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia opiera się na sprzedaży towarów i usług bezpośrednio konsumentowi, np. w jego domu, w pracy, poza punktem sprzedaży detalicznej.

Telemarketing

Telemarketing prowadzi do sprzedaży produktu lub usługi poprzez rozmowę telefoniczną. Ma na celu aktywne pozyskiwanie klientów, ale także jego kompleksową obsługę, buduje relację z klientem.


Układamy program pod potrzeby Twojej organizacji

Szkolenia sprzedażowe muszą być indywidualnie dopasowane do potrzeb danego uczestnika. Czasami oznacza to kurs dla konkretnego działu albo jednej osoby zajmującej się w firmie sprzedażą (handlowca lub menedżera sprzedaży).

Zobacz więcej

Kurs sprzedażowy ma na celu przygotowanie do zdobywania klientów, wzmocnienie mocnych stron, ale także zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy dotyczącej technik sprzedaży. W Certes szkoleniami dla sprzedawców zajmują się osoby z doświadczeniem praktycznym, nie tylko teoretycznym. Nierzadko prowadzą je przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w swojej branży, a ich umiejętności skutecznego sprzedawania usług i produktów są poparte autentycznymi wynikami.

W Certes kładziemy nacisk na przygotowywanie szkoleń sprzedażowych szytych na miarę. Trenerzy praktycy mają nowatorskie podejście do prowadzenia kursów, dzięki czemu łatwiej jest uczestnikom usystematyzować wiedzę, podnieść swoje umiejętności, odzyskać zapał do pracy lub nabrać pewności siebie, tak ważnej w branży handlowej. Stosują sprawdzone i skuteczne metody szkoleniowe, które dostarczają wiedzę i umiejętności. Szkolenia ze sprzedaży podniosą umiejętności osoby początkującej, jak i doświadczonej, ale odczuwającej brak satysfakcji z wyników swojej pracy.

W trakcie szkoleń sprzedażowych uczestnicy kursu konfrontują się z problemami, na które natrafią w pracy. Superwizje rozmów handlowych, konsultacje z trenerami, praktyczne ćwiczenia ułatwiają zrozumienie technik sprzedaży i eliminują najczęściej pojawiające się błędy. Stąd też szkolenia sprzedażowe w Certes są skuteczne i przynoszą wymierne rezultaty.

Szkolenia obejmujące różne rodzaje sprzedaży i metody są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, na różnym poziomie zaawansowania. Biorąc pod uwagę potrzeby naszych klientów, możemy przeprowadzić jednorazowe szkolenie albo cykl opracowany z myślą o wielu spotkaniach i podniesieniu kompetencji pracowników z różnych działów.


Szkolenia sprzedażowe obliczone na wzrost sprzedaży i efektywności

Podczas szkoleń sprzedażowych zapoznajemy kursantów z różnymi metodami sprzedaży, czym pomagamy zwiększyć im efektywność działań. To przynosi widoczne rezultaty w postaci wyższych dochodów firmy. Kursanci zostają wyposażeni w wiedzę dotyczącą wykorzystania kanałów digital, personalizacji sprzedaży, budują wyrazisty i pozytywny obraz firmy oraz marki własnej.

Zobacz więcej

O skuteczności sprzedaży decydują przecież kompetencje handlowca. Jeśli nauczy się on aktywnie pozyskiwać klientów, opanuje techniki sprzedaży przez telefon, online, czy bezpośredniej, będzie wyposażony w wiedzę ekspercką i dobrze będzie operował językiem korzyści, jego praca zacznie przynosić wymierne rezultaty całemu przedsiębiorstwu.

Dodatkowo umiejętność organizowania pracy, planowania działań, prowadzenia negocjacji aż do finalizacji sprzedaży zmniejszy stres związany z pracą i usystematyzuje wszystkie działania związane z opieką nad klientem i zdobywaniem nowych kontrahentów.


Jakie typy szkoleń są najpopularniejsze?

Zobacz więcej

Szkolenia z negocjacji

Kurs sprzedażowy obejmujący negocjacje uczy taktyk wykorzystywanych w dyskusjach i pertraktacjach z klientem.

Szkolenia z technik sprzedaży

Szkolenia z technik sprzedaży obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem czasem, rozpoznawaniem typów klientów, prowadzeniem rozmów sprzedażowych i posprzedażowych.

Techniki wywierania wpływu

Wywieranie wpływu to proces, który ma na celu wywołanie zmiany zachowania, uczuć lub opinii. W sprzedaży można go wykorzystać, by przekonać klienta do zakupu, nawet jeśli dotąd niechętnie odnosił się do danego produktu, usługi czy marki.

Telesprzedaż

Skuteczna sprzedaż przez telefon należy do jednych z trudniejszych metod skutecznego docierania do klienta. Szkolenie z telesprzedaży obejmuje więc wypracowanie umiejętności zainteresowania klienta produktem lub usługą, analizą jego potrzeb, finalizacją transakcji oraz utrzymywania pozytywnych relacji z klientem.

Sprzedaż online

Sprzedaż internetowa jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi handlu, ale konkurencja na rynku jest bardzo duża. Szkolenia ze sprzedaży online podnoszą kompetencje sprzedawców, którzy komunikują się z klientem mailowo, na czacie, telefonicznie, ale także przedstawiają ofertę na platformach sprzedażowych.

Efektywne zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie zespołem sprzedażowym wymaga wybrania odpowiedniego stylu przywództwa. W przypadku zespołu zajmującego się sprzedażą kurs dla kierowników i menedżerów pozwala im odpowiednio przygotowywać pracę handlowców oraz zwiększać ich wiedzę i motywację do pracy.

Szkolenia dla handlowców

Szkolenie dla handlowców przygotowuje ich do procesu sprzedaży, planowania pracy, negocjacji, prezentacji usług czy towarów z wykorzystaniem języka korzyści.

Dowiedz się więcej o programach szkoleniowych dla sprzedaży w Certes. Prowadzimy szkolenia sprzedażowe online oraz w trybie stacjonarnym. Podnosimy umiejętności sprzedażowe Twojego zespołu, przekazujemy wiedzę dotyczącą efektywnej sprzedaży i marketingu.