Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Motywowanie
i budowanie zaangażowania

Cele szkolenia

Celem otwartego szkolenia „Motywowanie i budowanie zaangażowania” jest uświadomienie Uczestnikom, że efektywna współpraca to jeden z głównych czynników wpływających na osiąganie konkurencyjnej przewagi. Kiedy myślimy o pomaganiu innym w osiąganiu motywacji, pełnego zaangażowania i zawodowego spełnienia, nie ma nic bardziej istotnego niż praca zespołowa. Jest tak dlatego, że ludzie, którzy darzą się zaufaniem, angażują się wzajemnie, otwarcie się komunikują i biorą odpowiedzialność nie tylko za swoje wyniki, ale również za wyniki zespołu, będą osiągać lepsze rezultaty i mieć silniejsze poczucie sukcesu.
Program szkolenia

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: