Trenerzy

Izabela Salicka

Trener | Coach | Mediator


Specjalizacja:
Mediacje | Facylitacje | Interwencje kryzysowe

Konsultant, trener, certyfikowany facylitator dialogu, facylitator Process Iceberg coach i mediator organizacyjny


Więcej
 

Małgorzata Kamińska

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Rekrutacja | Zarządzanie

Praktyk zarządzania personelem, konsultant i doradca HR, trener biznesu z 15 letnim doświadczeniem


Więcej
 

Magdalena
Trus-Urbańska

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Negocjacje | Sprzedaż | HR

Psycholog, specjalista PR i komunikacji w biznesie, trener z 15 letnim doświadczeniem, wykładowca współpracujący Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji


Więcej
 

Paweł Pietras

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie projektami | Finanse

Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania. Od 1999 roku realizuje projekty prawne, finansowe, inwestycyjne i informatyczne


Więcej
 

Stefan Popkowski

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż i obsługa Klienta | Szkolenia menedżerskie

Ponad 1000 dni szkoleniowych, 16 lat doświadczenia trenerskiego, ponad 500 godzin coachingu


Więcej
 

Beatricze Andrzejewska

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Rozwoju kompetencji menedżerskich oraz trenerskich

Psycholog z 18-letnim doświadczeniem: konsultant; menedżer; trener; metodyk i twórca narzędzi i programów rozwojowych (np. talentowych, mentoringowych).


Więcej
 

Lidia
Czarkowska

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Coaching | Komunikacja

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami


Więcej
 

Mariusz Chałat

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż | Obsługa klienta | Przywództwo | Zarządzanie

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz marketingu, merchandisingu, zarządzania półką, zapasami, obsługi klienta


Więcej
 

Daniel Wąsik

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż i obsługa Klienta | Komunikacja

Praktyk biznesu i psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Łączy doświadczenia zdobyte jako trener, konsultant, menedżer, psycholog sportu i przedsiębiorca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta, rozwoju kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych i radzenia sobie ze stresem.


Więcej
 

Magdalena Kwiatek

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Rozwój | Executive coaching

Konsultant, Trener, Manager, Coach. Prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze dla klientów przygotowując dla nich indywidualne rozwiązania


Więcej
 

Marta Miechowicz

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Komunikacja | Sprzedaż | HR

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywności osobistej, efektywności zespołu, sprzedaży i obsługi klienta, coachingu i mentoringu.


Więcej
 

Jacek Lisicki

Trener | Coach | Wykładowca | Praktyk biznesu


Specjalizacja:
Sprzedaż | Negocjacje i mediacje

Przeprowadził ponad 1 200 zajęć dydaktycznych i dni szkoleniowych. Z branżą szkoleniową związany od ponad 12 lat.


Więcej
 

Anna Bugalska

Trener | Konsultant | Coach


Specjalizacja:
Zarządzanie ludźmi | Motywacja | Ocena

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach


Więcej
 

Magdalena Guillet

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie | Coaching | HR

Wieloletni konsultant zarządzania, coach i trener z piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych


Więcej
 

Sława Mickiewicz

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Telemarketing | Sprzedaż

Konsultant rozwoju i zarządzania, trener biznesowy, akredytowany konsultant Metodologii Insights Discovery™, Reiss Motivation Profile™, FRIS®, MindSonar® oraz narzędzi diagnostycznych i rozwojowych Advisio™


Więcej
 

Maciej Szczepańczyk

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Finanse | Zarządzanie strategiczne | Zarządzanie projektami | Innowacyjność

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz marketingu, merchandisingu, zarządzania spółką, zapasami, obsługi klienta


Więcej
 

Mateusz Mrozowski

Trener | Sprzedwaca | Publicysta


Specjalizacja:
Sprzedaż | Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym | Przywództwo

Doświadczony menedżer. Trener umiejętności handlowych


Więcej

Anna Gucwa

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie Zespołem | Motywacja

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu


Więcej
 

Dorota Kabat

Trener biznesu | Coach ICF | Konsultant procesów HR


Specjalizacja:
szkolenia menedżerskie | sprzedaż | wdrażanie innowacji | kompetencje osobiste | programy mentoringowe i talenttowe

konsultant, trener, coach


Więcej
 

Konrad Wilk

Trener | Coach


Specjalizacja:
Zarządzanie i przywództwo | umiejętności interpersonalne

Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Pracuje jako coach, terapeuta, mentor, szkoleniowiec, mówca


Więcej
 

dr Magdalena Gieras

Trener | Konsultant | Menedżer


Specjalizacja:
Rozwój polityki personalnej

Wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy wartościowania stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych o KPI, a także strategię internal & external branding w różnych organizacjach.


Więcej
 

Katarzyna Wąsowska

Trener | Konsultant | Asesor sesji AC/DC


Specjalizacja:
Assessment / Development Center | Rekrutacja oparta na kompetencjach

Zaprojektowała i przeprowadziła ok. 500 dni szkoleniowych w firmach z różnorodnych branż i sektorów. Koordynator &nbpsi asesor wiodący w ok. 100 sesjach AC/DC


Więcej
 

Edyta Adamczyk

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Rekrutacja | Zarządzanie

Ekspert w dziedzinie projektów rozwojowych dla kadry menadżerskiej, pracowników różnych szczebli, pracowników i kadry menadżerskiej w obszarze sprzedaży.


Więcej
 

Krzysztof Kudeń

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Szkolenia menedżerskie | Sprzedaż

Niezależny ekspert, doradca, trener i coach. Praktyk biznesu - doświadczony, odpowiedzialny manager. Pragmatyk, który wobec siebie i innych stawia za cel osobisty rozwój, osiąganie celów i skuteczność.


Więcej
 

Agnieszka
Sowińska-Wróbel

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie | Asertywność | HR

Trener od 2002 roku, coach, konsultant projektów HR-owych


Więcej
 

Ewelina Szomborg-Gałęzowska

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
HR | Sz. Kierownicze | Sz. Osobiste

Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących obszarów HR, szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze jak i umiejętności osobiste


Więcej
 

Agata Cołoszyńska

Trener Biznesu | Certyfikowany Coach PCC ICF | Psycholog | Ekspert HR


Specjalizacja:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Rozwój | Coaching

Ekspert w zakresie choachingowego stylu zarządzania i budowania kultury coachingu w organizacji.


Więcej
 

Marta Wysocka-Fronczek

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Negocjacje | Mediacje | Prawo

Prawnik. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji i mediacji, prawa unijnego, prawa zamówień publicznych, przedsiębiorczości, prawa gospodarczego i cywilnego


Więcej
 

Łukasz Wieczorek

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Komunikacja | Prezentacja | Asertywność

Certyfikowany trener, coach, konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach z miękkich kompetencji menedżerskich oraz osobistych.


Więcej
 

Adam Górecki

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie | Coaching

Praktyk zarządzania, wykładowca, trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich


Więcej
 

Paweł Frątczak

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż | Negocjacje | Zarządzanie ludźmi

Doświadczony trener, coach, specjalista do spraw dydaktycznych w wielu projektach rozwojowych. Z wykształcenia i pasji socjolog (Uniwersytet Łódzki).


Więcej
 

Martin Daliga

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Lean Management | Zarządzanie projektami

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami


Więcej
 

Paweł Musiałowski

Trener | Menedżer | Przedsiębiorca


Specjalizacja:
Komunikacja | Prezentacja | Międzypokoleniowość

Trener biznesowy, Umiejętności interpersonalnych, zarządzania i autoprezentacji. Doświadczony menedżer.


Więcej

Rafał Brodowski

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż | Negocjacje handlowe

W szkoleniach związanych z sprzedażą, prezentacjami i negocjacjami opiera metodologię współpracy z Klientami na precyzyjnym określaniu i zapewnianiu KPI


Więcej
 

Adrianna Filiks

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie | Przywództwo | ZZL

Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 16-letnią praktyką zawodową w HRM


Więcej
 

Szymon Lach

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Wystąpienia publiczne | Sprzedaż

Doświadczony konferansjer, prezenter, handlowiec i trener


Więcej
 

Karol Helowicz

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Merchandising | Marketing

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz marketingu, merchandisingu, zarządzania półką, zapasami, obsługi klienta


Więcej
 

Arkadiusz Dyl

Trener | Coach | Konsultant


Specjalizacja:
Sprzedaż i obsługa Klienta | Szkolenia menedżerskie

Ponad 1000 dni szkoleniowych, 16 lat doświadczenia trenerskiego, ponad 500 godzin coachingu


Więcej
 

Tomasz Cichocki

Trener | Coach | Konsultant | Facylitator |Specjalista ds. Innowacji


Specjalizacja:
Facylitacja procesów strategicznych w organizacji | Szkolenia kadry menedżerskiej

Ponad 4000 godzin szkoleniowych, ponad 1000 godzin dla kadry kierowniczej


Więcej
 

Tomasz Kolasiński

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Aktywna sprzedaż | Teambuilding

Trener biznesowy, Coach, Action Learning Wial. Dynamiczny, dojrzały specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi


Więcej

Paweł Kacprzak

Trener | Konsultant


Specjalizacja:
Zarządzanie| Przywództwo |Sprzedaż

Jest ekspertem w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu zarządzania i przywództwa, intermentoringu, negocjacji, technik sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej.


Więcej
 

Emilia Badowska

Trener | Konsultant | Ekspert ds. ewaluacji szkoleń | Ambasador Krickpatrick Partners


Specjalizacja:
Menedżerskie | Sprzedaż | Zarządzanie rozwojem

Doświadczony trener specjalizujący się w warsztatach z umiejętności menedżerskich, strategii biznesowych, specjalistycznych warsztatów dla HR oraz projektów rozwojowych.


Więcej