Magdalena Guillet

Trenerka
Konsultantka 
Coach

Wiedza i kompetencje


 • Wieloletni międzynarodowy konsultant zarządzania, coach i trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych.
 • Z wykształcenia filolog polski i teatrolog, absolwentka KUL. Dyplomowany międzynarodowy trener zarządzania (roczny kurs w Paryżu Cegos S.A. 2002) oraz mediator w organizacji (Trop, roczna szkoła mediatorów 2013).

Specjalizacja


 • Absolwentka filologii polskiej studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Była pracownicą naukową CNRS Paris – Francuskiej Akademii Naukowej
 • Wykładowczyni przedmiotu Zarzadzania Zmianą w organizacji w Wyższej Szkole Prawa i Handlu im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • Dyplomowana trenerka i coach
 • Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP
 • W latach 2005-2009 członkini zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz jej wiceprezeska
 • W ramach PIFS kierowała Komisją Jakości Rynku Szkoleń i stworzyła Kodeks Dobrych Praktyk branży szkoleniowe

 

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach. Była dyrektorem HR sieci hipermarketów Carrefour od początku istnienia w Polsce do 3 tys. pracowników, prowadziła polską filię międzynarodowej firmy pracy czasowej Ecco, rekrutowała oraz doradzała pracownikom w rozwoju ich kariery zawodowej. Przez 10 lat była prezesem filii polskiej międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej Cegos oraz partnerem zarządzającym Cegos S.A. Francja.
 • Prowadziła zajęcia na MBA HR w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego z zakresu zarządzania zmianą oraz procesów zarządczych, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP zajęcia z zakresu projektów innowacyjnych, prezentacji i autoprezentacji a także studia podyplomowe z komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Była koordynatorką i autorką merytoryczną projektu szkoleniowo doradczego „Strategia i szkolenia – polsko-francuski program wspierania firm MŚP województwa mazowieckiego” realizowanego z EFS we współpracy z partnerem międzynarodowym firmą „Korda&Partners”
 

Szkoliła, doradzała m.in. dla:


Pandora, Nesspresso, Lafarge Cement S.A., Walki Sp. z o. o., PGE Energia Ciepła S.A., Agencja Rezerw Materiałowych, Tauron Ciepło, Infosys, ZUS, Neckermann, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polski Instytut Dyplomacji, Colmec, Komenda Główna Policji, Urząd Marszałkowski woj. Dolnoślaskiego, Ministerstwo Obrony Narodowe, Dorbud, EWS, GRUPA KĘTY, DHL, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ATEM- Polska, Transsystem, Veolia, Strabag, Walki Sp. z o.o., Erbud, ILOT, SAN - SYSTEM Sp. z o.o i innych.