Magdalena Guillet


Trener | Coach | Konsultant

Szkoliła, doradzała m. in dla:


Polpharma, PARP, NIK, Phoenix Pharma, Nesspresso, Pandora, Tauron Ciepło, Infosys, ZUS, Okręgowa Izba Lekarska, Neckermann, Polski Instytut Dyplomacji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Kultury  Dziedzictwa Narodowego, ARMSA, Ministerstwo Środowiska, Miejska Pracownia Urbanistyczna Łódź, Private Care, Irena Eris, Jaga Temp, Colmec, Tax Care, BODIE, Verocargo, Szkoła Wyższa im Włodkowica Płock, Komenda Główna Policji, Agencja Mienia Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Dorbud, Frigoglass, Appco, FL TAX, PZL Okęcie, Qpharma, Narodowy Fundusz Zdrowia, BHS

Wiedza i kompetencje


  • Wieloletni konsultant zarządzania, coach i trener z piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych. W latach 2005-2009 członek zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz jej wiceprezes. Kierowała też w ramach PIFS Komisją Jakości Rynku Szkoleń oraz stworzyła Kodeks Dobrych Praktyk branży szkoleniowej
  • Była koordynatorem i autorem merytorycznym projektu szkoleniowo doradczego „Strategia i szkolenia – polsko-francuski program wspierania firm MŚP województwa mazowieckiego” realizowanego z EFS we współpracy z partnerem międzynarodowym firmą „Korda &Partners”. Program ten opiera się na doświadczeniach francuskich w zakresie bilansu kompetencji pracowników oraz pomocy im w zmianie kariery zawodowej w każdym wieku

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Posiada duże doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach. Była dyrektorem HR sieci hipermarketów Carrefour od początku istnienia w Polsce do 3 tys. pracowników, prowadziła polską filię międzynarodowej firmy pracy czasowej Ecco, rekrutowała oraz doradzała pracownikom w rozwoju ich kariery zawodowej. Przez 10 lat była prezesem filii polskiej międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej Cegos oraz partnerem zarządzającym Cegos S.A. Francja
  • Prowadziła również zajęcia na MBA HR w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego z zakresu zarządzania zmianą oraz procesów zarządczych, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP zajęcia z zakresu projektów innowacyjnych, prezentacji i autoprezentacji a także studia podyplomowe z komunikacji werbalnej i niewerbalne

Specjalizacja

  • Prowadzi liczne szkolenia dla sektora biznesu i administracji publicznej oraz firm biznesowych z zakresu umiejętności zarządczych, procesów HR oraz doskonalenia umiejętności osobistych. Doradza firmom w zakresie strategii, dialogu międzypokoleniowego, mentoringu