Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Yes, we can!
Radzenie sobie z presją

Cele szkolenia


Poznanie mechanizmu stresu i negatywnych emocji. Przejęcie odpowiedzialności za radzenie sobie z sytuacjami stresowymi. Proaktywność zamiast biernej bezradności. Lepszy kontakt członków zespołu, zbudowanie partnerskich relacji.


Korzyści dla uczestnika


W wyniku szkolenia, uczestnicy będą:

 • Znali różne procedury antystresowe.
 • Znali swój typ osobowości i indywidualną wrażliwość na stres.
 • Ograniczać wpływ stresu w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji.
 • Lepiej radzić sobie z sobą samym, niezależnie od okoliczności
 • Efektywniej i bardziej komfortowo reagowali na presje związane z odpowiedzialnością, czasem, relacjami z innymi ludźmi oraz ciągłymi zmianami i konfliktam
 • Znali najważniejsze techniki asertywne wpierające relacje, radzenie sobie ze stresem i negocjacje.
 • Potrafili bronić wyznaczonych przez siebie granic nie naruszając granic innych.
 • Potrafili koncentrować się tylko na tym, na co mają wpływ nie tracąc energii na sprawy, na które wpływu nie mają.
 • Odpowiedzialni za wewnątrz sterowność w budowaniu auto motywacji.
 • Bardziej wierzyć i ufać sobie. Doceniać siebie,
 • Doceniać innych. Szanować różność.
 • Docierać do ludzi z ich perspektywy.

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie efektywności i produktywności zespołów
 • Zwiększenie poczucia satysfakcji z pracy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Wzrost poczucia „dobrostanu” u pracowników.
 • Przekierowanie energii presji na działania.
 • Poznanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: