Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie talentami
i planowanie sukcesji

Cele szkolenia


Rozwój kompetencji związanej z koncentracją na rozwijaniu najzdolniejszych pracowników oraz znajdowanie najlepszych sposobów wykorzystania ich umiejętności w celu budowania sukcesu całej organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, dzięki którym w praktyczny sposób nabywają i utrwalają wiedzę oraz umiejętności w zakresie rozwoju i komunikacji z pracownikami.

Stworzenie programu sukcesji stanowisk ma na celu poważne, uporządkowane i skoordynowane podejście do tematu sukcesji stanowisk w firmie. Powołanie programu będzie oficjalnym zainicjowaniem procesu w organizacji. Istnienie takiego programu z jego wytycznymi oraz odpowiedzialnością kadry zarządzającej zapewni sprawniejszą realizację jego założeń. W firmie będzie wiadomo czego ten program dotyczy i po co został powołany.

Program szkolenia nastawiony jest szczególnie na podnoszenie kompetencji w zakresie:

 • Rozpoznawania talentu
 • Sposobów zarządzania talentami
 • Współtworzenia osobistego planu rozwoju jako narzędzia do zarządzania rozwojem talentów
 • Tworzenie planu sukcesji


Korzyści dla uczestnika


 • Rozwinięcie kompetencji zarządzania talentami
 • Umiejętność współtworzenia osobistego planu rozwoju
 • Zdolność do tworzenia programu sukcesji
 • Poszerzenie wiedzy o zarządzaniu karierami talentów
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania pracowników o najwyższym potencjale
 • Rozwijanie metod rozwoju talentów
 • Umiejętność projektowania indywidualnych ścieżek rozwoju

Korzyści dla organizacji


 • Sprawniejsza realizacja celów programu sukcesji
 • Zwiększenie efektywności zarządzania talentami
 • Rozwój kultury organizacyjnej
 • Poprawa relacji pracowniczych
 • Optymalizacja programu TopTalents

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność).W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym