KATEGORIA: DORADZTWO

Obszar: Facylitacja
i Design Thinking

W CERTES metodykę facylitacji bardzo często łączymy z obszarem design thinking. Oba obszary uzupełniają się dając merytoryczne i wymierne korzyści. Tworząc powiązania produktowe możemy osiągnąć zaskakujące korzyści takie jak: rozwiązywanie aktualnych problemów, czy tworzenie nowych rozwiązań biznesowych, przyczyniających się do pobudzenia myślenia out of the box, wzrostu rozpoznawalności marki czy budowania kultury innowacyjnej w organizacji.


Warsztaty facylitowane

Facylitacja jest procesem wspierania pracy grupy w realizacji celów, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu wartościowych dla organizacji decyzji.

Facylitator koncentruje się na procesie pracy i komunikacji między Uczestnikami. W ten sposób podnosi jakość współpracy i efektywność działań, przy wykorzystaniu dopasowanych i adekwatnych narzędzi, technik i modeli pracy warsztatowej. Jego rolą jest angażować, chronić subiektywne opinie Uczestników, zapewnić każdemu wsparcie motywując i zapewniając jednorodną strukturę dostępu do informacji, zadbać o przedstawienie indywidualnych informacji na forum oraz wspierać pracę grupy, która na warsztacie realizuje określony cel.

Facylitator nie jest ekspertem w temacie samej pracy grupy, a jedynie w procesie pracy i umawia się ze zleceniodawcą na wypracowanie konkretnego, określonego materiału. Umiejętnie projektuje logiczny porządek pracy warsztatowej, szybko i elastycznie reaguje, doprowadza do konkretnych konkluzji i jest mocno zorientowany na osiągnięcie celu przez grupę w określonym czasie.

Przykłady warsztatów facylitowanych: rozwiązywanie problemów, wypracowanie nowych rozwiązań, strategia firmy/ działu, poszukiwanie nowych kierunków, diagnoza i analiza sytuacji, zbudowanie nowego modelu działań, przegląd procesów, podejmowanie decyzji i inne.

Design Thinking

Design Thinking (DT) jest metodologią opartą na podejściu klientocentrycznym. W praktyce oznacza to dużą zmianę w projektowaniu relacji biznesowych oraz podejściu do zarządzania całymi organizacjami, ponieważ osią jest człowiek i jego potrzeby. Dzięki temu można rozwiązywać różnego rodzaju problemy, w pierwszym etapie sięgając do wiedzy użytkowników, a następnie pogłębiając rozumienie zebranych informacji. Proces DT składa się z 5 etapów pracy: odkrywania, definiowania wyzwania, tworzenia rozwiązania, prototypowania oraz testowania i planowania wdrożenia. Na każdym etapie wykorzystuje się szereg narzędzi i technik wspierających, które są też dostępne online. Dzięki metodologii DT wzmacnia się współpracę i komunikację w zespole, twórczość, wychodzenie poza schemat, rozwiązywanie problemów, ale przede wszystkim słuchanie i otwartość na zmiany. DT to nie są same warsztaty, to także długi proces, w trakcie którego dochodzi do zmian. Facylitacja warsztatów w metodologii DT jest wartościowym i współangażującym procesem, prowadzącym do wielu nietuzinkowych rozwiązań. Opiera się na interdyscyplinarności zespołów roboczych, wykorzystujących swoją różnorodność.

  • Przygotowanie audytu pokoleniowego – ustalenie obszarów badania, pytań do analizy ilościowej i jakościowej oraz wybór grup do badania
  • Realizacja audytu ilościowego i jakościowego w zakresie zarządzania różnorodnością
  • Analiza danych statystycznych i dokumentów. Analiza wniosków po audycie
  • Opracowanie rekomendacji po audytach wraz z planem działań, raportem
  • Komunikacja zmian w zakresie zarządzania różnorodnością
  • Wdrożenie działań, szkolenia, monitoring i ewaluacja

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


    Przykładowe produkty z kategorii doradztwo