Szkolenia menedżerske  Szkolenia menedżerskie


Prowadzenie rozmowy oceniającej

Cele szkolenia

Żyjemy w czasach, kiedy ocena innych jest nie tylko pożądana, ale wręcz wymagana. Od przełożonych oczekuje się, że w sposób profesjonalny, jak najbardziej obiektywny i bezstronny podsumują dokonania swoje, swoich zespołów oraz pojedynczych pracowników. Jednak proces oceny nie zawsze jest łatwy, zwłaszcza gdy dotyczy oceny umiejętności „miękkich” – bo jak zmierzyć czyjeś zaangażowanie, inicjatywę, chęć uczenia się? Celem szkolenia „Prowadzenie rozmowy oceniającej” jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy lepiej porównywać pracowników między sobą, czy odwoływać się do niezależnych kryteriów? Czy odważnie różnicować pracowników, czy bezpiecznie dać wszystkim „po równo”? Jak uargumentować ocenę i jasno wyjaśnić, co pracownik ma zrobić, aby przy następnej dostać wyższą notę? Jak przeprowadzić rozmowę, aby była motywująca i dodająca zapału do dalszej pracy? Co zrobić, żeby rozmowa oceniająca była oceną rozwojową?


Korzyści dla uczestnika

 • Wypracowanie warunków, jakie powinien wziąć pod uwagę szef, jeśli chce, by proces oceny okresowej przyniósł oczekiwane rezultaty
 • Wzrost umiejętności w zakresie diagnozy i obiektywnej oceny stopnia realizacji celów, kompetencji i potrzeb podwładnych – skuteczne przygotowanie do rozmowy
 • Prowadzenie efektywnych rozmów z pracownikami – odwoływanie się do faktów, konstruktywne docenianie oraz dyscyplinowanie
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia rozmowy oceniającej – odrzucenie oceny przez pracownika, emocje utrudniające rozmowę (gniew, smutek)
 • Wdrażanie motywacyjnych elementów oceny – zachęcanie do stawiania i realizowania ambitnych celów rozwojowych, wskazywanie możliwych ścieżek rozwojowych

Korzyści dla organizacji

 • Wskazanie korzyści z rozmów oceniających/ rozwojowych – korzyści indywidualne, zespołowe i organizacyjne
 • Budowanie kultury feedbackowej w organizacji
 • Wzmocnienie nastawienia na rozwój i wyniki pracowników
 • Wzrost efektywności zespołów

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy zostaną poproszeni, aby przed szkoleniem zapoznali się z formularzem oceny rocznej i wypełnili go w kontekście pracownika, którego postrzegają jako najtrudniejszego do oceny. Podczas szkolenia Uczestnicy dyskutują, ćwiczą i analizują strukturę formularza i kluczowych czynników mających wpływ na rozmową oceniającą. Biorą udział w zadaniach interaktywnych - pracują na forum i w podgrupach - ćwiczą wyrażanie uznania i niezadowolenia na swoich przykładach. Uczą się udzielić feedbacku zarówno pozytywnego, jak i negatywnego w taki sposób, że pracownik wie, jakie zachowania ma wzmacniać, jakich unikać oraz jakich zmian się od niego oczekuje. W trakcie ćwiczeń Uczestnicy otrzymują informację zwrotną od trenera i pozostałych Uczestników. W trakcie krótkich symulacji ćwiczą konkretne sposoby na radzenie sobie w sytuacjach trudnych – takich jak te wymienione i inne, które zgłoszą. Wspólnie tworzą pulę możliwych metod rozwojowych, a także poznają inne niż standardowe sposoby na rozwój pracowników niż samo szkolenie czy konferencja.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300