Szkolenia zarządzanie projektami

Optymalne zarządzanie procesami logistycznymi wg Lean Management

Cele szkolenia

Celem głównym warsztatów „Optymalne zarządzanie procesami (np. produkcyjnymi) wg Lean Management” jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szczupłego zarządzania w organizacji oraz nabycie umiejętności w zakresie dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz usługach tak, aby ostatecznie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad zarządzania procesami logistycznymi
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość w przedsiębiorstwie
 • Dokonanie analizy procesów
 • Wypracowanie usprawnień, optymalizacji i nowych rozwiązań

Korzyści dla organizacji

 • Wdrożenie systemowych (kompleksowych) działań na rzecz podnoszenia jakości w procesach logistycznych
 • Wyższe wyniki biznesowe
 • Większa satysfakcja klientów
 • Wzrost efektywności i zadowolenia pracowników

Program szkolenia 1. Mierniki i wskaźniki oceny logistycznego łańcucha dostaw
 • Wskaźniki ilościowe i jakościowe realizacji procesów magazynowych
 • System wskaźników i mierników oceny pracy magazynów
 • Logistyczne wskaźniki transportu
 • Obszary i kategorie mierników w zakresie: zakupów, transportu, magazynowania, zapasów, całego łańcucha dostaw
 1. Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce
 • Charakterystyka kodów kreskowych
 • Systemy automatycznej identyfikacji oparte na kodach kreskowych
 • Organizacje standaryzujące i zastosowanie automatycznej identyfikacji w praktyce
 • Zaawansowane metody planowania w łańcuchu logistycznym
  • Planowanie struktury sieci logistycznej
  • Wyznaczanie lokalizacji obiektów usługowych
  • Wyznaczanie lokalizacji obiektów dystrybucyjnych
  • Wyznaczanie lokalizacji obiektów konkurencyjnych
  • Planowanie działalności sieci logistycznej
  • Planowanie operacji sieci logistycznej
  • Wyznaczanie tras pojazdów
  • Wyznaczanie tras przepływu zapasów
 1. Przegląd narzędzi doskonalenia procesów logistycznych – analiza FMEA
 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA
  • Definicja FMEA – czyli, jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach produkcyjnych i eliminować wady
  • jakościowe
  • Podstawowe rodzaje analizy FMEA
  • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów produkcyjnych
  • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA
  • Diagram Ishikawy
  • Analiza Pareto-Lorentza
  • Burza mózgów
  • 5 x Why
  • Poka Yoke
  • Mierniki pomiaru skuteczności
  • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości
  • Matryca wymagań i kompetencji
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number)
  • Ocena wystąpienia ryzyka
  • Ocena możliwości wykrycia błędów jakościowych w procesie produkcyjnym
  • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka
 • Metodyka opracowania analizy FMEA
  • Przygotowanie danych wejściowych
  • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad
  • Projektowanie działań doskonalących
  • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA
  • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
  • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne 1. Metoda 8D – rozwiązywanie problemów
 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • Formularz 8D
 • Metodyka rozwiązywania problemów 8D
  • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
  • D1 – Powołanie zespołu 8D
  • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W
  • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
  • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
  • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących
  • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących
  • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom
  • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, praca na MS Excel i realnych dokumentach Klienta, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i modelowania procesów biznesowych.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: