Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Inteligencja emocjonalna

Cele szkolenia


Uczucia same w sobie nie są złe. Liczy się to, co z nimi zrobimy
Stephen Arterburn

Dla wielu ludzi praca zawodowa jest jednym ze znaczących źródeł stresu, silnych emocji i problemów. Ludzie poświęcają obecnie na pracę nie tylko dużą ilość czasu, ale też duże zasoby energii, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Życie w ciągłym pobudzeniu emocjonalnym, męczy i wypala, a my czujemy się bezsilni. Dlatego warto uświadomić sobie jakie emocje pojawiają się w sytuacjach zawodowych (w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym), zarówno nasze jak i klienta, na które mamy wpływ, a czego nie jesteśmy wstanie zmienić, oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić. Budowanie kompetencji emocjonalnych pomaga nam być bardziej świadomymi i daje możliwości reagowania adekwatnego do sytuacji.


Korzyści dla uczestnika


 • Nauczysz się rozpoznawania, nazywania i rozumienia własnych emocji
 • Będziesz potrafił/a rozpoznać emocje innych osób – i zweryfikować swoje przypuszczenia,
 • Nabędziesz kompetencje do regulowania emocji zgodnie z sytuacją stresową,
 • Nauczysz się wychodzenia z sytuacji i wyciszania swoich emocji,
 • Zwiększysz swoje kompetencje w obszarach umiejętności bycia w relacji i reagowania na sytuacje.

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie efektywności pracowników w kierowaniu emocjami swoimi i innych
 • Zapobieganie eskalacji emocji i co za tym idzie kolejnych sytuacji trudnych w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Pracownicy świadomi swoich emocji radzą sobie lepiej w relacjach wewnętrznych, są bardziej zmotywowani i proaktywni.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik (umiejętność). W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: