Szkolenia sprzedażowe


Nastawienie na 
klienta wewnętrznego
i zewnętrznego

Cele szkolenia


Program szkolenia obejmuje tematy związane z budowaniem postawy proklienckiej, komunikacją efektywną, obsługą klienta w różnych kanałach (na żywo, przez telefon, online) oraz technikami werbalnej i niewerbalnej komunikacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z zarządzaniem emocjami, radzeniem sobie z sytuacjami trudnymi, asertywnością, obsługą obiekcji klientów oraz utrzymaniem profesjonalnego podejścia w kontaktach z klientami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Program skupia się również na rozbudowie umiejętności reagowania na różne typy klientów i sytuacji, oferując kompleksowe narzędzia dla obsługi klienta w firmie.


Korzyści dla uczestnika


 • Uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ na wyniki firmy ma dobra obsługa klienta zewnętrznego
 • Poznają korzyści profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego
 • Dowiedzą się, jak budować nowoczesną politykę relacji z klientem
 • Poznają definicję klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Nauczą się identyfikować sytuację klienta poprzez zadawanie właściwych pytań
 • Poznają reguły obsługi i komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Korzyści dla organizacji


 • Praca nad proaktywnością uczestników warsztatów szkoleniowych.
 • Uczestnicy poznają charakterystykę firmy zorientowanej na klienta

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Pracujemy warsztatowo – uczestnicy poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki Firmy i do tego typu sytuacji, z jakim będą spotykać się w swojej pracy managerowie.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym