Szkolenia Prawo

Prawo pracy dla menedżerów

Cele szkolenia

Szkolenie „Prawo pracy dla menedżerów” jest to kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy. Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy. W sposób praktyczny omówimy: prawne aspekty rekrutacji, nawiązania z pracownikiem stosunku pracy, zarządzania osobami „zatrudnionymi” na podstawie umowy cywilnoprawnej, pracy zdalnej, urlopów, praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar, dopuszczalności monitorowania pracowników, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, rozwiązywania stosunku pracy.


Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania kadrą zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Nauczenie się i przećwiczenie prawnych aspektów rekrutacji, zatrudniania, praw i obowiązków pracowników, urlopów oraz rozwiązywania stosunków pracy, itp.
 • Poznanie najnowszych przepisów prawa pracy związane z pracą zdalną
 • Umiejętność odróżniania zachowania o charakterze mobbingowym od dyskryminacji
 • Umiejętność adekwatnego zareagowania na mobbing i nierówne traktowanie

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie marki profesjonalnego pracodawcy
 • Zapobieganie niepożądanych zachowań w środowisku pracy
 • Wyższy poziom satysfakcji pracowników

Program szkolenia 1. 7. Menedżer rozstaje się z pracownikiem
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
 • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić?
 • Jak mogę wypowiedzieć umowę pracownikowi pracującemu zdalnie?
 • Wypowiedzenie umowy w czasach pandemii
 • Mój pracownik często korzysta ze zwolnień lekarskich. Dezorganizuje to pracę w Zespole. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
 • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę?
 • Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze Związkami zawodowymi?
 • Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla menedżerów i HR, którzy chcą zgłębić temat aktualnych przepisów prawa pracy, również związanych z pracą zdalną. Koncentruje się na efektywnych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swojej organizacji. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: