Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji

Cele szkolenia

„Jeszcze nigdy w dziejach świata pomysłowość nie była tak wysoko ceniona, tak często wdrażana i jednocześnie tak bardzo pożądana”

– prof. Krzysztof J. Szmidt

Uczestnicy szkolenia „Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji” pobudzą zdolności do generowania w krótkim czasie wielu różnorodnych pomysłów na rozwiązanie danego problemu. Przećwiczą techniki twórczego myślenia oraz grupowe metody tworzenia nowych rozwiązań. Odkryją, z jakich przyczyn nasze naturalne chęci do poznawania nowego mogą być hamowane lub wspomagane, w zależności od sytuacji i przyjętych metod działania. Poznają "Gremlina" innowacyjności, który zatrzymuje nas w strefie komfortu i jednocześnie hamuje innowacyjne działania. Dowiedzą się, czym jest fiksacja funkcjonalna oraz jak wybić własne przekonania ze schematów i rutyny. Poznają sposoby na motywację i inspirowanie pracowników do bycia innowacyjnym. Dowiedzą się, jak zaprezentować swoje pomysły współpracownikom, przełożonym, klientom, aby uzyskać poparcie dla swojego projektu/ rozwiązania.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie zasad sprzyjających twórczemu myśleniu i kreowaniu innowacji
 • Zdiagnozowanie własnych preferencji poznawczych, odkrywanie osobistego potencjału kreatywnego myślenia
 • Przećwiczenie najważniejszych operacji umysłowych wspierających twórcze myślenie
 • Trenowanie metod i technik kreatywności i poszukiwania innowacji
 • Nauczenie się wdrażania innowacje i trwałych zmian w zespole

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie usprawnień, optymalizacji i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Zwiększenie motywacji pracowników i zespołów do tworzenia innowacji
 • Pobudzanie myślenia out of the box
 • Budowanie kultury innowacyjnej w firmie

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Narzędzia: ćwiczenia, pobudzające do myślenia wychodzącego poza strefą komfortu i do autorefleksji, pozwalające poznać podstawy budowy mózgu, grupowe metody wypracowania nowych pomysłów i rozwiązań, angażujący mini-wykład oparty na historiach rozwiązań innowacyjnych.

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: