Szkolenia efektywność osobista

Komunikacja oparta na szacunku i zaufaniu

Cele szkolenia

Nonviolent Communication (NVC), czyli Partnerskie Porozumienie – jest metodą komunikacji, która zakłada przyjmowanie postaw międzyludzkich opartych na równości i szacunku. NVC zakłada nawiązanie autentycznego kontaktu z drugą osobą, opiera się na zdolności rozpoznawania własnych emocji oraz potrzeb, a także umiejętności rozumienia uczuć, wartości oraz potrzeb osób, z którymi się porozumiewamy. Podstawowym założeniem NVC jest to, że każde ludzkie zachowanie służy zaspokajaniu uniwersalnych potrzeb, które są identyczne dla wszystkich ludzi na świecie. To co nas różni od siebie to działania/strategie jakie wybieramy, aby te potrzeby zaspokoić. I to co daje NVC to to, że słysząc potrzeby jesteśmy w stanie rozwiązać wiele konfliktów, gdyż na poziomie potrzeb jesteśmy wszyscy tacy sami.

Potrzeby są wyrazem życia, które płynie w każdym z nas. Fundamentalnym celem życia jest istnieć, więc kiedy uda się dostrzec życie płynące w drugim człowieku to pojawia się spokój oraz pragnienie stworzenia takiej relacji, by to życie mogło płynąć bez przeszkód. W taki sposób może zniknąć przemoc, która odcina ludzi od „życia”.

NVC proponuje otwartą komunikację wzajemnych potrzeb i celów (język żyrafy) w miejsce ocen, interpretacji i osądów (język szakala). Uczy rozróżniać potrzeby od strategii ich zaspokajania oraz zachęca do poszukiwania takich zachowań czy decyzji, które łączą potrzeby wszystkich stron.

NVC w biznesie – koncentruje się na etycznym aspekcie przedsięwzięć biznesowych oraz na dbałości o relacje w zespole, których podstawą jest porozumienie i wzajemne zaufanie. Podejście to pomaga zmniejszyć zagrożenia występowania takich zjawisk jak: wypalenie zawodowe, długotrwały stres, mobbing, itp. Pomaga również w realizacji celów biznesowych firmy, które w dużej mierze zależą od umiejętności współpracy pomiędzy pracownikami oraz ich kompetencji interpersonalnych.

Celem szkolenia „Komunikacja oparta na szacunku i zaufaniu” jest poznanie metody NVC i możliwości jej wykorzystywania do budowania długotrwałych relacji biznesowych. Wzrost poczucia wpływu i odpowiedzialności za realizację własnych kluczowych potrzeb w miejscu pracy. Nabycie umiejętności takiego prowadzenia rozmów ze współpracownikami, które zaowocują autentycznym porozumieniem i trwałymi relacjami. Przećwiczenie narzędzi NVC wspierających konstruktywną komunikację w codziennych sytuacjach biznesowych oraz w sytuacjach trudnych/ konfliktowych.


Korzyści dla uczestnika

 • Odnalezienie potrzeb swoich i rozmówców, zbudowanie relacji, na których zyskają obie strony
 • Dbanie o siebie, wyznaczanie swoich granic przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej strony
 • Wyrażanie swoich niezadowoleń, krytykę w taki sposób, który zwiększy prawdopodobieństwo zmiany w zachowaniu drugiej strony
 • Poznanie sposobów na skuteczne rozwiązywanie konfliktów w biznesie
 • Zbudowanie pozycji profesjonalnego partnera biznesowego

Korzyści dla organizacji

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych opartych na szacunku
 • Zwiększenie lojalności i satysfakcji pracowników
 • Poprawa atmosfery pracy
 • Budowanie kultury opartej na szacunku i zaufaniu

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy poprzez narzędzia diagnostyczne zidentyfikują swoje najważniejsze potrzeby w miejscu pracy i przyjrzą się, w jaki sposób dotychczas je zaspokajali – zweryfikują, czy były to sposoby konstruktywne i służące nie tylko im, ale i zespołom, w których pracują. Dodatkowo przez dyskusje, prezentacje, case study – zrozumieją również intencje stojące za zachowaniami współpracowników/ klientów, które do tej pory mogły być dla nich niejasne i niezrozumiałe. Dodatkowo wzrośnie ich świadomość, w jaki sposób nawykowo reagują w sytuacjach trudnych oraz poznają prosty sposób, który pozwoli im zachować spokój i reagować konstruktywnie. Będą ćwiczyć wiele rozmów – scenki symulacyjne.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: