Szkolenia efektywność osobista

Człowiek w działaniu - zasoby, automotywacja, organizacja czasu

Cele szkolenia

„Wraz ze zrozumiałym niepokojem, który wynika ze stawania twarzą w twarz z naszym indywidualnym potencjałem, idzie niewzruszona radość z tej potencjonalności.” HEIDEGGER, 1962

Celem szkolenia „Człowiek w działaniu – efektywność osobista” jest poznanie najważniejszych czynników oraz narzędzi wzmacniających skuteczność osobistą, w sferze zawodowej. Pozyskanie nowych umiejętności w priorytetyzacji zadań, wyznaczania celów, planowania, gospodarowania czasem. Dostosowanie procedur, narzędzi usprawniających efektywność osobistą do specyfiki funkcji zawodowej, a także osobowości oraz przeszłych działań, które przynosiły satysfakcjonujący rezultat. Dobór odpowiednich narzędzi (kompetencje i zasoby) do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. Praca wglądowa uczestników szkolenia w swoje zasoby automotywacji oraz wypracowanie najskuteczniejszych metod podtrzymywania motywacji do działania oraz podejmowania nowych wyzwań. Skoncentrowanie się na celach, a nie problemach.


Korzyści dla uczestnika

 • Zdiagnozowanie własnego, ukrytego potencjału i świadomie wykorzystanie swoich zasobów
 • Wyeliminowanie złych nawyków i przekonań
 • Poznanie technik planowania i ustalania priorytetów oraz organizacji pracy

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost świadomości indywidualnego wpływu na osiąganie wymiernych rezultatów
 • Rozwijanie kompetencji w zarządzaniu czasem i ograniczeniami
 • Zwiększenie efektywności i produktywności indywidualnej i zespołów
 • Poprawa zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy
 • Zbudowanie w sobie siły do podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań
 • Zwiększenie efektywność osobistej a co za tym idzie efektywności w pracy

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Założeniem jest interaktywność spotkania i współpraca, ale także bardzo ważna – praca indywidualna, na poszukiwaniu własnych zasobów i ukrytych potencjałów. Praca indywidualna, polegać będzie na konfrontacji własnych przekonań z rzeczywistymi zachowaniami w pracy oraz w innych sytuacjach społecznych. Przykładem takiej pracy będzie autorskie ćwiczenie pt.: „Waliza zasobów”, gdzie uczestnicy w kaskadzie pytań, na które będą musieli szczerze sobie odpowiedzieć, zostaną poproszeni o wylistowanie swoich zasobów, które są konieczne do „podróży”, w której celem jest wzrost efektywności i satysfakcji. Praca grupowa – szkolenie przewiduje wiele ćwiczeń i zabaw, podczas których współpraca będzie jednym z najważniejszych elementów. Przykładem takiego ćwiczenia – również autorskiego – jest gra pt. „Miasteczko” – w dwóch niezależnych grupach uczestnicy (po otrzymaniu koniecznych materiałów) dostaną instrukcję stworzenia miasteczka – z własnymi prawami, planem przestrzennym, władzami, planami rozwojowymi na przyszłość itp. Podczas tego zadania uczestnicy będą odpowiedzialni za stworzenie swoistego rodzaju organizacji, w której mieszkańcy są zadowoleni, zmotywowani i mają perspektywy oraz są współodpowiedzialni za sukces. Ćwiczenie to daje wiele możliwości do omówienia różnych aspektów, zgodnych z założeniami przyjętymi dla tego szkolenia. Burza mózgów oraz case study – rozmowy na forum, odnoszenie się do przykładów zawsze daje możliwość zweryfikowania swoich postaw w kontekście omawianego tematu – dlatego właśnie jednym z elementów będą moderowane przez trenera dyskusje na forum, podczas których odpowiadając na konkretne pytania, wspólnie będziemy tworzyć bloki możliwych i realnych do wykorzystania rozwiązań.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: