PRZEMYSŁ 4.0 / E-COMMERCE & DIGITAL MARKETING


Budowanie wizerunku
marki on-line


Cel edukacyjny

Warsztat doskonali umiejętności budowania marki firmy oraz kształtowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych. Uczestnicy kursu poznają dostępne narzędzia mediów społecznościowych do profesjonalnego zarządzania własnym wizerunkiem oraz tworzonej/zarządzanej przez siebie firmy, a także oferowanych na rynku usług. Celem warsztatu jest przygotowanie do samodzielnego wdrażania procesu budowania i promocji marki firmy poprzez połączenie prezentacji teoretycznej z częścią aplikacyjną, która umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowym atutem programu jest omówienie wzorcowych elementów promocji marek odnoszących niekwestionowane sukcesy w komunikacji online. Szkolenie kierowane jest do wszystkich, którym nie jest obojętny własny wizerunek lub wizerunek swojej firmy w internecie.


Korzyści dla Uczestnika

 • Nauczy się pojęć niezbędnych dla prowadzenia komunikacji w social mediach
 • Pozna zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych
 • Zrozumie istotę obecności w social mediach (zarówno marki firmy i marki osobistej)
 • Nauczy się rozróżniać cechy każdej z platform social media
 • Opanuje umiejętności niezbędne do skutecznej obsługi platform: Facebook, Instagram, Linkedin

Korzyści dla Organizacji

 • Poprawa interpretacji wskaźnikików i efektów działań marketingu online
 • Identyfikacja właściwych narzędzi marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej i przyjętego modelu biznesowego
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez poprawę działań prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Optymalizacja określania grupy docelowej dla swojej marki
 • Zwiększenie prestiżu firmy dzięki prowadzeniu wzorcowej komunikacji z klientem przez media społecznościowe

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy pracują warsztatowo – poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków – uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki danej Organizacji i do tego typu sytuacji, z jakim Uczestnicy mogą spotykać się w swojej codziennej pracy.

  Metody: ćwiczenia oparte na przygotowanych przed szkoleniem materiałach; fabularne gry szkoleniowe; filmy; facylitacja i dyskusja moderowana jako narzędzia omawiania jednostek tematycznych i ćwiczeń; feedback trenerski i feedback partnerski jako techniki organizacji wniosków; narzędzia pozwalające na dokonanie autodiagnozy Uczestników w zakresie posiadanego poziomu kompetencji/predyspozycji.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  POWIĄZANE PRODUKTY