Szkolenia efektywność osobista


Knowledge sharing
– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

Cele szkolenia


Wiedza i informacja to najcenniejszy zasób w organizacjach, zależny i związany w dużej mierze z kapitałem ludzkim. W trakcie szkolenia „Knowledge sharing – dzielenie się wiedzą” skupimy się na wsparciu wartości korporacyjnych poprzez gromadzenie (pozostawienie) kluczowej wiedzy w firmie (minimalizowanie utraty wiedzy) oraz przepływu wiedzy w firmie, który bezpośrednio wpływa na podwyższanie efektywności indywidualnej, a co za tym idzie na realizacje celów biznesowych firmy. Aby było to możliwe, kadra specjalistyczna powinna posiąść wiedzę i umiejętności związane z przekazywaniem informacji i kaskadowaniem wiedzy w odniesieniu do różnych poziomów gotowości jej przyjmowania przez innych pracowników. Wyposażymy uczestników w skuteczne formy i narzędzia do dzielenia się wiedzą.


Korzyści dla uczestnika


 • Umiejętność zaprojektowania logicznego, klarownego i zrozumiałego wystąpienia
 • Wiedza jak właściwie priorytetyzować treści do przekazania (dane liczbowe, informacje projektowe, informacje o planowanych działaniach itp.)
 • Lepsze dopasowywanie prezentacji do odbiorców, poprzez umiejętność dostosowania poziomu i sposobu przekazu
 • Wykorzystywanie elementów komunikacji niewerbalnej w celu wsparcia przekazu werbalnego i głównych tez prezentacji
 • Zwiększona kontrola nad grupą, sobą i sytuacją prezentacyjną, utrzymywanie pewności siebie podczas całej prezentacji
 • Efektywne prezentowanie w zdalnych kanałach komunikacji

Korzyści dla organizacji


 • Minimalizacja utraty kluczowej wiedzy
 • Poprawa efektywności indywidualnej
 • Realizacja celów biznesowych
 • Zwiększenie kompetencji personelu specjalistycznego
 • Stworzenie kultury dzielenia się wiedzą
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy
 • Efektywne wykorzystanie różnych strategii przekazywania wiedzy
 • Budowanie zaufania i relacji
 • Zwiększenie elastyczności organizacji
 • Podnoszenie kompetencji trenerów, mentorów i coachów: skuteczne wsparcie rozwoju pracowników

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Podczas warsztatu skoncentrujemy się na wskazaniu istotności przekazywania wiedzy i przekazaniu umiejętności jej przekazywania i kaskadowania w procesie instruktażu/szkolenia, mentoringu i coachingu. Uczestnicy poznają model Herseya-Blancharda w celu wykorzystania go do identyfikacji poziomu gotowości pracowników do pozyskiwania wiedzy na jeden z trzech wspomnianych sposobów. Uczestnicy będą mogli zweryfikować jaki jest ich indywidualny styl przekazywania wiedzy i rozpocząć proces zmian w bardziej efektywnym przekazywaniu wiedzy. Otrzymają kluczowe narzędzia do planowanie, kontroli, przeprowadzania i podsumowania procesu przekazywania wiedzy. W szkoleniu wykorzystane zostaną symulacje rozmów np. instruktażu, próbki szkoleń, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, business case’y i dyskusje z uczestnikami.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: