Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie zespołem

Cele szkolenia


Szkolenie "Zarządzanie zespołem" to intensywny program rozwijający umiejętności menedżerskie. Celem jest poprawa zarządzania zespołem, skutecznej komunikacji, oraz osiąganie celów organizacyjnych poprzez praktyczne warsztaty z budowania autorytetu, motywowania zespołu, delegowania zadań i prowadzenia trudnych rozmów.


Korzyści dla uczestnika


 • Nabycie wiedzy z zarządzania zespołem
 • Podniesienie umiejętności i pewności w trudnych rozmowach
 • Weryfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Poszerzenie warsztatu liderskiego o dobre praktyki
 • Zwiększenie wpływu w zespole dla efektywnej realizacji celów
 • Poprawa komfortu pracy i efektywności dzięki nowym praktykom
 • Poczucie efektywnie spędzonego czasu na szkoleniu
 • Pogłębienie wiedzy o rozwoju pracowników i umiejętność coachingu
 • Zrozumienie budowania motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Praktyka udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Poszerzenie wiedzy o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi

Korzyści dla organizacji


 • Wzrost efektywności zarządzania zespołem
 • Motywowanie pracowników na różnych płaszczyznach
 • Efektywne zarządzanie zmianami, z uwzględnieniem psychologii zmian i przeciwdziałania oporowi.
 • Wspieranie rozwoju pracowników poprzez diagnozowanie kompetencji i wykorzystanie modelu GROW w coachingu.
 • Budowanie kultury feedbacku i skuteczne przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Zarządzanie konfliktami oraz przekazywanie trudnych informacji.
 • Podniesienie satysfakcji pracowników przez wprowadzenie nowych praktyk i redukcję stresu.
 • Zrozumienie różnic pokoleniowych dla trwałego zaangażowania pracowników

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: