Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Sztuka komunikacji opartej
na szacunku i zaufaniu

Cele szkolenia


NVC, czyli Partnerskie Porozumienie, to metoda komunikacji oparta na równości i szacunku, mająca na celu budowanie autentycznych relacji. Skupia się na rozpoznawaniu emocji i potrzeb zarówno u siebie, jak i u innych. Centralnym założeniem jest, że ludzkie zachowanie wynika z dążenia do zaspokojenia uniwersalnych potrzeb. NVC proponuje otwartą komunikację wzajemnych potrzeb i celów, zastępując oceny i osądy. W kontekście biznesowym pomaga w kształtowaniu etycznych przedsięwzięć oraz budowaniu trwałych relacji zespołowych opartych na wzajemnym zaufaniu. Szkolenie "Sztuka komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu" ma na celu wprowadzenie w metodę NVC i rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie poprzez praktyczne ćwiczenia.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: